SAME PLUSY
TERMOMODERNIZACJI OSZCZĘDZAJ Z KNAUF INSULATON

Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu? Poznaj korzyści płynące z termomodernizacji Twojego budynku i docieplenia wełną mineralną Knauf Insulation w technologii ECOSE®.

Komfort

Opracowaliśmy rozwiązania
termoizolacyjne mające na celu zapewnienie
w Twoim domu komfortowego ciepła zimą
i chłodu latem. I nie tylko!

NOWOCZESNY DOM BEZ HAŁASU
Optymalna temperatura wewnątrz budynku
to kluczowy aspekt komfortu mieszkania,
szczególnie w świetle zmian klimatycznych.
Co więcej wełna mineralna Knauf Insulation
charakteryzuje się doskonałymi właściwościami akustycznymi. Zanieczyszczenie domu hałasem
powoduje zaburzenia snu, stres i choroby układu
krążenia. Termomodernizacja budynku wełną
mineralną w ECOSE® ma zasadniczy wpływ na 
ograniczenie hałasu w domu.

Inwestycja w innowacyjną wełnę mineralną
Knauf Insulation w technologii ECOSE® zwraca się
nie tylko w postaci stale odczuwalnych korzyści, jak
komfort cieplny i akustyczny, lecz również
w rachunkach za energię grzewczą.
Termomodernizacja domu z wełną mineralną
w technologii ECOSE® to inwestycja,
która po prostu się opłaca.

Oszczędności

Niskie współczynniki
przewodzenia ciepła wełny
mineralnej w technologii ECOSE®
to gwarancja doskonałej
izolacji termicznej.

Zdrowie

Jakość powietrza wewnętrznego
potwierdzona prestiżowym
certyfikatem.

Dzięki ECOSE® Technology, nasza wełna mineralna jest naturalnie brązowa. Nie zawiera dodatku sztucznych barwników, formaldehydu, fenoli i akrylu. Wełna mineralna od Knauf Insulation otrzymała certyfikat Eurofins Gold potwierdzający brak negatywnego wpływu na jakość powietrza wewnętrznego.

Nasze produkty izolacyjne powstały w innowacyjnej technologii ECOSE® i spełniają najsurowsze wymagania techniczne i środowiskowe, które zostaną postawione przed produktami budowlanymi w przyszłości. Termomodernizacja wełną mineralną w technologii ECOSE® pozwoli na wzrost wartości Twojej nieruchomości i długofalowe zyski dla Ciebie, jak również ewentualnych nowych właścicieli.

Wzrost wartości
nieruchomości

Wełna mineralna Knauf Insulation
to produkt izolacyjny,
stworzony z myślą o jutrze.

Ekologia

Produkty Knauf Insulation wykonane są 
z naturalnie występujących oraz wtórnie wykorzystywanych surowców przy użyciu innowacyjnej technologii ECOSE®.

Wełna mineralna w ECOSE® Technology posiada Deklarację Właściwości Środowiskowych potwierdzającą, że w całym cyklu życia spełnia ona najwyższe standardy jakości, nie obciążając środowiska. W trosce o przyszłość planety pomagamy sprostać rosnącym wyzwaniom
w zakresie efektywności energetycznej
budynków i zrównoważonego rozwoju.

Komfort

Opracowaliśmy rozwiązania termoizolacyjne mające na celu zapewnienie w Twoim domu komfortowego ciepła zimą
i chłodu latem. I nie tylko!

NOWOCZESNY DOM BEZ HAŁASU Optymalna temperatura wewnątrz budynku to kluczowy aspekt komfortu mieszkania, szczególnie w świetle zmian klimatycznych. Co więcej wełna mineralna Knauf Insulation charakteryzuje się doskonałymi właściwościami akustycznymi. Zanieczyszczenie domu hałasem powoduje zaburzenia snu, stres i choroby układu krążenia. Termomodernizacja budynku wełną mineralną w ECOSE® ma zasadniczy wpływ na ograniczenie hałasu w domu.

Oszczędności

Niskie współczynniki
przewodzenia ciepła wełny
mineralnej w technologii ECOSE®
to gwarancja doskonałej
izolacji termicznej.

Inwestycja w innowacyjną wełnę mineralną Knauf Insulation w technologii ECOSE® zwraca się nie tylko w postaci stale odczuwalnych korzyści, jak komfort cieplny i akustyczny, lecz również w rachunkach za energię grzewczą. Termomodernizacja domu z wełną mineralną w technologii ECOSE® to inwestycja, która po prostu się opłaca.

Zdrowie

Jakość powietrza wewnętrznego
potwierdzona prestiżowym
certyfikatem.

Dzięki ECOSE® Technology, nasza wełna mineralna jest naturalnie brązowa. Nie zawiera dodatku sztucznych barwników, formaldehydu, fenoli i akrylu. Wełna mineralna od Knauf Insulation otrzymała certyfikat Eurofins Gold potwierdzający brak negatywnego wpływu na jakość powietrza wewnętrznego.

Wzrost wartości
nieruchomości

Wełna mineralna Knauf Insulation
to produkt izolacyjny,
stworzony z myślą o jutrze.

Nasze produkty izolacyjne powstały w innowacyjnej technologii ECOSE® i spełniają najsurowsze wymagania techniczne i środowiskowe, które zostaną postawione przed produktami budowlanymi w przyszłości. Termomodernizacja wełną mineralną w technologii ECOSE® pozwoli na wzrost wartości Twojej nieruchomości i długofalowe zyski dla Ciebie, jak również ewentualnych nowych właścicieli.

Ekologia

Produkty Knauf Insulation wykonane są
z naturalnie występujących oraz wtórnie
wykorzystywanych surowców przy użyciu
innowacyjnej technologii ECOSE®.

Wełna mineralna w ECOSE® Technology posiada Deklarację Właściwości Środowiskowych potwierdzającą, że w całym cyklu życia spełnia ona najwyższe standardy jakości, nie obciążając środowiska. W trosce o przyszłość planety pomagamy sprostać rosnącym wyzwaniom w zakresie efektywności energetycznej budynków i zrównoważonego rozwoju.

Zyskaj więcej
na termorenowacji

Wybierz wełnę mineralną Knauf Insulation do termomodernizacji Twojego budynku i zyskaj więcej dzięki dotacji lub uldze podatkowej w ramach rządowego programu Czyste Powietrze.

Warto wiedzieć

Prace termomodernizacyjne w budynku powinny obejmować zarówno wykonanie prawidłowej izolacji termicznej ścian i dachu, wymianę okien, jak i wymianę źródła ciepła, np. starego kotła węglowego na kondensacyjny kocioł gazowy lub pompę ciepła. Ważne, aby pamiętać o kolejności wykonywania prac: najpierw należy wykonać prace termoizolacyjne, w tym docieplenie poddasza wełną mineralną
Knauf Insulation w ECOSE® Technology, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a następnie wymienić źródło ciepła. Prawidłowa termoizolacja budynku pozwoli zatrzymać w nim ciepło, co przełoży się na niższe rachunki za ogrzewanie (niezależnie od jego źródła) oraz na komfort termiczny w pomieszczeniach.

Dotacja

uzyskaj nawet 135 000 zł

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

odlicz od dochodu nawet 53 000 zł

Na termorenowację budynku wełną mineralną Knauf Insulation w technologii ECOSE® możesz otrzymać dotację w ramach programu „Czyste powietrze”. Jego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa jakości powietrza poprzez podnoszenie efektywności energetycznej budynków.

Inwestycję w ocieplenie budynku wełną mineralną w technologii ECOSE® możesz odliczyć od podatku. Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

DLA KOGO?
 • Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • Właściciele lub współwłaściciele wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł
 • Dla osób, których przeciętny średni dochód miesięczny na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  • 1894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym.
  • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
DLA KOGO?
 • Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego
ZAKRES WSPARCIA

Przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku podnoszących jego efektywność energetyczną, a następnie dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

ZAKRES WSPARCIA

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

Dotacja

uzyskaj nawet 135 000 zł

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

odlicz od dochodu nawet 53 000 zł

Na termorenowację budynku wełną mineralną Knauf Insulation w technologii ECOSE® możesz otrzymać dotację w ramach programu „Czyste powietrze”. Jego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa jakości powietrza poprzez podnoszenie efektywności energetycznej budynków.

Inwestycję w ocieplenie budynku wełną mineralną w technologii ECOSE® możesz odliczyć od podatku. Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

DLA KOGO?
 • Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • Właściciele lub współwłaściciele wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł
 • Dla osób, których przeciętny średni dochód miesięczny na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  • 1894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym.
  • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
DLA KOGO?
 • Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego
ZAKRES WSPARCIA

Przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku podnoszących jego efektywność energetyczną, a następnie dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

ZAKRES WSPARCIA

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

Masz pytania, jak otrzymać dofinansowanie na termomodernizację domu?

WAŻNE
Program Czyste Powietrze trwa do 2030 roku. Przedsięwzięcie możesz zrealizować
w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do 30 września 2029 roku.

Stan według danych aktualnych na 2 styczeń 2023 r.
Szczegółowe informacje na temat programu znajdziesz tutaj.