Polityka prywatności oraz polityka plików cookies

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych są dla Knauf Insulation bardzo ważne. Obchodzimy się z danymi osobistymi zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami i zasadami.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), spółka Knauf Insulation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa, KRS 0000134300, NIP 786-156-65-57, REGON 639852837, (dalej zwana Spółką) spełniając swój obowiązek informacyjny, uprzejmie informuje, iż Państwa dane przetwarzane są w zakresie:

– imienia i nazwiska,
– numeru kontaktowego,
– adresu e-mail,
– zajmowanego stanowiska.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Knauf Insulation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa, KRS 0000134300, NIP 786-156-65-57, REGON 639852837. W celu realizacji swoich uprawnień prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email: [email protected].

Do czego używamy Państwa danych?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a. w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; /przedstawienia lub zbierania ofert współpracy, negocjacji warunków handlowych, zawarciem umowy/ zgodnie z art. 6 punkt 1 lit b RODO,

b. w celu kierowania do Państwa przez Spółkę treści marketingowych w trakcie wykonywania umowy – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym prawnie uzasadniony interes Spółki polega na przesyłaniu do Państwa treści marketingowych w okresie świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Państwo wyraziliście zgodę, (art. 6 punkt 1 lit a RODO).

c. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

d. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Spółki w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Państwa,

b. podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

c. operatorzy pocztowi i kurierzy,

d. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

e. organy uprawnione.

Czas przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane: (I) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (II) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną, (III) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez Spółkę treści marketingowych dotyczących produktów i usług własnych Spółki oraz w trakcie wykonywania umowy – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (IV) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną (V) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Cookies

Ta strona korzysta z plików cookies (ang. „ciasteczka”). Cookies to małe pliki, które umieszczane są na komputerze użytkownika, gdy odwiedza on/ona stronę internetową. Używamy cookies, które są niezbędne w celu komunikowania się przez internet lub w celu świadczenia żądanej usługi (tzw. funkcjonalne cookies). Pliki Cookies wykorzystywane są m.in. do personalizacji reklam.

Jeżeli wybiorą Państwo język, w którym chcą wyświetlić stronę internetową (np. w polskim lub angielskim) umieszczamy plik cookie, aby wyświetlić stronę w wybranym języku. Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze przez okres 1 roku, aby nie musieli Państwo ponownie wybierać języka przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej.

Umieszczamy również funkcjonalne ciasteczka dla bezpieczeństwa witryny i użytkownika. Są to pliki cookie sesji, co oznacza, że są one tymczasowe i zostaną usunięte z komputera po zamknięciu przeglądarki internetowej, które to następuje po wizycie na naszej stronie internetowej.

Techniki marketingowe, w tym Google Ads i Google Analytics

Nasza strona korzysta z usług Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Korzystamy z funkcji remarketingu oraz z personalizacji reklam w ramach usługi Google Ads. Dzięki funkcji remarketingu możemy prezentować Państwu reklamy na podstawie Państwa zainteresowań na innych stronach w sieci reklamowej Google. W tym celu analizowane jest Państwa zachowanie podczas surfowania po naszej stronie internetowej, np. jakie treści Państwo oglądali. Dzięki temu możemy pokazywać Państwu zindywidualizowane reklamy w samej wyszukiwarce Googleoraz na innych stronach internetowych, również po Państwa wizycie na naszej stronie. W tym celu Google zapisuje plik cookie w Państwa przeglądarce, gdy odwiedzają Państwo usługi Google lub strony internetowe w sieci reklamowej Google. Ten plik cookie jest używany do śledzenia odwiedzin na stronie. Plik cookie jest używany do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej, a nie do identyfikacji użytkownika. Takie dalsze przetwarzanie danych, jak również przetwarzanie danych po przekazaniu ich przez nas do Google, jest wykonywane przez Google jako jedynego administratora danych. O ile Google Ireland Limited przetwarza Państwa dane jako jedyny administrator danych, możliwe jest, że Państwa dane zostaną przekazane przez Google Ireland Limited do USA. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w odniesieniu do USA, że jest to kraj o niewystarczającym poziomie ochrony danych. W tym kontekście istnieje szczególne ryzyko, że Państwa dane będą przetwarzane przez instytucje / organy amerykańskie w celach kontrolnych i monitoringu, bez możliwości skorzystania przez Państwa z odpowiednich środków prawnych.

Więcej informacji na temat remarketingu Google i polityki prywatności Google można znaleźć w Polityce Prywatności Google.Tutaj można również dochodzić swoich praw podmiotowych (np. prawa do usunięcia danych) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Google jako administratora danych.

Ponadto korzystamy z Google Analytics, do usługi analizy statystyk serwisów WWW, dostarczanych przez firmę Google Inc. W związku z tym nasza strona zostanie przeanalizowana w celu, np. policzenia liczby użytkowników odwiedzających serwis internetowy i sprawdzenia, które podstrony serwisu są najczęściej odwiedzane. Pozwala nam to usprawniać naszą stronę internetową oraz nasze usługi. Google Analytics używa plików cookie, aby przeprowadzić własne procesy analityczne. Te pliki cookies są (obecnie) przechowywane przez okres do 2 lat od czasu trwania sesji. Zapisane w ten sposób dane obejmują m.in. adres IP, ilość odwiedzonych stron, godzinę i czas trwania wizyty, Państwa lokalizację, źródło wizyty, rodzaj używanego sprzętu i oprogramowania, interakcję gościa i historię wyszukiwania. Uzyskane dane będą przekazywane do Google i zapisywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Aby dowiedzieć się więcej na temat Google Analytics można kliknąć na poniższy link: https://marketingplatform.google.com/about/.

W naszym serwisie WWW jest również możliwe udostępnianie pewnych stron i artykułów poprzez różne media społecznościowe i aplikacje. Odbywa się to za pomocą narzędzia AddThis, które wykorzystuje do tego celu pliki cookies. Takie pliki cookies są (obecnie) przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata.

Nie mamy żadnej kontroli nad wykorzystaniem danych przez Google, AddThis i/ lub innych stron zewnętrznych.

Kiedy po raz pierwszy odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, zostaną Państwo poproszeni o udzielenie pozwolenia na umieszczenie niefunkcjonalnych plików cookies (np. na potrzeby Google Analytics, AddThis – przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata oraz na potrzeby wyboru języka – ponieważ plik ten jest przechowywany przez okres 1 roku). Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, w dalszym ciągu będą Państwo mogli odwiedzić naszą stronę internetową, a w tym przypadku na Waszym komputerze będą przechowywane funkcjonalne pliki cookies. Jeżeli wybiorą Państwo język lub zdecydują się na udostępnienie artykułów / stron, odpowiednie i dodatkowe pliki cookies również zostaną umieszczone w komputerze. Będziemy wykorzystywać plik cookies do rejestracji, niezależnie od Państwa decyzji dotyczącej zgody na umieszczenie niefunkcjonalnych plików cookies. Plik ten jest przechowywany przez okres 1 roku. Przechowujemy również adres IP, a także datę i godzinę, w jakich udzielili Państwo zgody. Mogą Państwo usunąć lub zaakceptować pliki cookies, a także zmienić ustawienia uprawnień w dowolnej chwili. Jeśli odmówią Państwo zaakceptowania niefunkcjonalnych plików cookies i usuną plik cookie, który rejestruje ten wybór, zostaniecie ponownie poproszeni o zgodę podczas następnej wizyty w naszym serwisie.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

– Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

– Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA). W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z
wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Aby dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google należy wejść na stronę: https://adssettings.google.com
Aby zrezygnować ze spersonalizowanych reklam należy to zrobić globalnie na swoim koncie w Ustawieniach reklam: https://www.google.com/settings/ads Chcąc zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info i dokonać odpowiednich ustawień: http://www.aboutads.info/choices/ Użytkowników zainteresowanych szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads, odsyłamy do polityki prywatności Google: https://policies.google.com/privacy Informacje o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/
Informacje dotyczące bezpieczeństwa danych w Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Prawa Użytkowników

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Spółka prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa lub elektronicznej wiadomość email na adres: [email protected].

Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie ochrony danych osobowych.

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są celu wykonania umowy (przypadek wskazany dziale: „Do czego używamy Państwa danych?” Lit . a), mają Państwo prawo do przenoszenia danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

W przypadku, o którym mowa w dziale: „Do czego używamy Państwa danych?” lit. b), d) oraz e) przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

Zgoda na pliki cookie do celów marketingowych
Reklamowe pliki cookie są wykorzystywane przez nas lub naszych partnerów do wyświetlania użytkownikowi odpowiednich treści lub reklam na naszych stronach internetowych. Bezpośrednia identyfikacja Państwa osoby nie jest zazwyczaj możliwa dzięki tym informacjom, ponieważ wykorzystywane są tylko informacje anonimizowane. Jeśli użytkownik nie zezwoli na korzystanie z tych plików cookie, będzie otrzymywał mniej odpowiednie treści i reklamy niedostosowane do jego
zainteresowań. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której się używa i postępować zgodnie z instrukcjami:

Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Chrome – https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042
Firefox –
https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
Opera – https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
W celu zarządzania ustawienia na urządzeniach mobilnych wybierz z listy poniżej system urządzenia:
Android – https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
iOS – https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Bezpieczeństwo Państwa danych

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Państwa danych. Jako administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Niniejszym informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane partnerom biznesowym Knauf Insulation Sp. z o.o. również do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Dane będą przekazywane w niezbędnym zakresie do realizacji celu oraz wyłącznie do państw, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony, lub gdy administrator zapewni odpowiednie zabezpieczenia.

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego – wnioski o udostępnienie danych należy kierować w formie pisemnej na adres: ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa lub w elektronicznej wiadomości email na adres [email protected].

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt.