Bezpieczeństwo przeciwpożarowe domu – wszystko co musisz wiedzieć

Czego się dowiesz z artykułu?:

  • Co to jest klasa reakcji na ogień materiałów budowlanych?
  • Jaką klasę posiada wełna mineralna?
  • Czym różni się klasa reakcji na ogień a odporność pożarowa?

Chcesz zabezpieczyć dom przed pożarem? Zastosuj izolacje termiczną z wełny mineralnej. To materiał niepalny w najwyższej klasie A1.

Podstawowe klasy reakcji wyrobów budowlanych na ogień to: A1, A2, B, C, D, E, F. Klasa A1 jest klasą najwyższą. Co oznaczają poszczególne klasy reakcji na ogień?

A1 – wyroby niepalne – do tej grupy należy wełna mineralna
A2 – wyroby niezapalne
B – wyroby o bardzo ograniczonym udziale w pożarze
C – wyroby o ograniczonym, lecz zauważalnym udziale w pożarze
D – wyroby istotnie przyczyniające się do rozwoju pożaru
E – wyroby bardzo zwiększające i przyspieszające pożar
F – wyroby, wobec których nie stosuje się żadnych wymagań

Klasa A1 – wyrób niepalny, nie przyczynia się do emisji trującego dymu

Według europejskiej klasyfikacji ogniowej wełna Knauf Insulation posiada najwyższą klasę A1 – nie pali się, nie kapie i nie wspomaga rozwoju pożaru.

W przeciwieństwie do niektórych palnych materiałów izolacyjnych, wełna mineralna nie przyczynia się do emisji trującego dymu, który często jest największym zagrożeniem dla ludzi już w pierwszej fazie pożaru.

Klasa reakcji na ogień a odporność pożarowa

Klasa reakcji na ogień (odporność ogniowa) dotyczy wyrobów. I tu stosuje się podział na klasy od A1 do F, o czym pisaliśmy powyżej.
Natomiast dla całych budynków określa się klasę odporności pożarowej – w klasach od A do E.
W Warunkach Technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, są podane wymagania dotyczące odporności pożarowej poszczególnych elementów budynku, takich jak dachy, ściany, stropy. Dla przykładu: w budynku w klasie odporności pożarowej A dach musi mieć nośność ogniową R 30, a w budynku klasy C – R 15. Z kolei strop musi mieć REI 120 w budynku klasy A, a klasy C – REI 60.

Co to oznacza?

Zacznijmy od tego, co oznaczają poszczególne litery.

I – to izolacyjność ogniowa podawana w minutach. Określa czas potrzebny, by strona zimna danej części budynku osiągnęła określoną temperaturę (zwykle przyrost o 140⁰C).
E – to szczelność ogniowa podawana w minutach. To czas, w którym określona część budynku przestaje pełnić rolę przegrody, rozszczelnia się.
R – czyli nośność ogniowa. Czas, po upływie którego dana część budynku przestaje spełniać funkcję nośną.

A zatem w budynku o odporności pożarowej klasy A główna konstrukcja nośna powinna mieć R 240, konstrukcja dachu R 30, strop REI 120, ściany zewnętrzne EI 120, a wewnętrzne EI 60.

Czyli w praktyce podczas pożaru konstrukcja nośna wytrzyma nawet 4 godziny, konstrukcja dachu 30 minut, strop przez 2 godziny izoluje od ognia, pełni rolę szczelnej przegrody i spełnia funkcje nośną.

Dla porównania – w budynku w klasie B wygląda to następująco: konstrukcja nośna ma R 120, dach R 30, natomiast strop REI 60.

Zastosowanie niepalnej wełny mineralnej KI w konstrukcji dachu minimalizuje ryzyko powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia daje znacznie więcej czasu na przeprowadzenie akcji ratunkowej, przyczyniając się do lepszej ochrony ludzi przebywających w budynku i ograniczenia strat materialnych.

Bezpieczeństwo i wiele więcej

Warto pamiętać, że izolując budynek wełną mineralną Knauf Insulation, produkowaną w technologii ECOSE®, oprócz bezpieczeństwa pożarowego zyskujemy także wysoki poziom efektywności energetycznej budynku i izolację akustyczną. Wełna jest materiałem paroprzepuszczalnym, dzięki czemu nie ma zagrożenia pojawienia się wilgoci w przegrodzie. Wełna zachowuje swoje parametry cieplne przez lata, jest niezmienna wymiarowo i mechanicznie, a także odporna na degradację biologiczną.

UNIFIT 032 UNIFIT 033 UNIFIT 035

5/5 - (6 votes)