“Czyste Powietrze Plus”, czyli dofinansowanie termomodernizacji po nowemu

Czego się dowiesz z artykułu?:

  • Jakie są zmiany w programie “Czyste Powietrze”
  • Jak i gdzie składać wnioski
  • Czy można otrzymać prefinansowanie na termomodernizację

Program “Czyste Powietrze” został zmodyfikowany. Jego nowa odsłona obowiązuje od lipca 2022 r. Został nazwany “Czyste Powietrze Plus”. Od 15 lipca można składać wnioski.

Jakie zmiany zaszły w programie “Czyste Powietrze”? Najważniejsze z nich to możliwość otrzymania prefinansowania na termomodernizację oraz podniesienie poziomu finansowania.

Wprowadzone w programie zmiany zakładają:

Prefinansowanie dla beneficjentów II i III części programu, czyli najuboższych beneficjentów programu – do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji przypadającej dla danego wykonawcy, które zostanie przekazane bezpośrednio na konto wykonawcy.

Podwyższenie poziomów finansowania dla progu II (podwyższonego) ) z 30 tys. do 47 tys. zł i III (najwyższego) z 69 tys. do 79 tys. zł. Nie zmieniono progów dochodowych uprawniających do uzyskania dofinansowania.

Ważne informacje:

• Prefinansowanie będzie dostępne dla osób składających wniosek o dofinansowanie, a warunkiem będzie przesłanie wniosku o dotację wraz z umową zawartą z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac termomodernizacyjnych.
• W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami, które mogą zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku (wnioskodawca ma na to 10 dni roboczych).
• Dokumenty można złożyć za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym lub po przesłaniu wersji elektronicznej. Podpisany formularz można wysłać pocztą lub skorzystać z punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.
• Rozpatrzenie wniosku nastąpi w ciągu 14 dni, a w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem zostanie uruchomiona transza zaliczkowa i 50% przyznanej dotacji może być przekazane na konto wykonawcy jako część jego wynagrodzenia.
• Po realizacji całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego składa końcowy wniosek o płatność wraz z ostateczną fakturą, protokołem odbioru (potwierdzającym wykonanie całości prac), potwierdzeniem uregulowania wkładu własnego przez beneficjenta.
• Wnioski o płatność będą rozpatrywane przez właściwe Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ciągu 30 dni od złożenia dokumentu przez beneficjenta.

Według nas zmiany w programie “Czyste Powietrze” idą w dobrym kierunku, natomiast potrzebne jest także powiązanie wysokości dotacji z efektywnością energetyczną budynkuzobacz co na to nasz ekspert

Zobacz także: https://welnaknauf.pl/poradnik/dofinansowania-na-termomodernizacje-pod-lupa-instytutu-reform/

Tylko takie podejście sprawi, że program stanie się skutecznym narzędziem wsparcia realizującym zadeklarowany przez NFOŚIGW cel, czyli wymianę kotłów na paliwa stałe i termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Oceń ten post
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta