Długoterminowa strategia renowacji budynków, czyli…?

Długoterminowa strategia renowacji budynków zawiera kompleksową diagnozę możliwości obniżenia emisji CO2 i zmniejszenia zużycia energii, przedstawia rekomendowany scenariusz głębokiej termomodernizacji na większą skalę i określa działania, które są niezbędne do zapewnienia do 2050 r. wysokiej efektywności energetycznej i niskoemisyjności budynków prywatnych i publicznych w Polsce.

Kraje członkowskie Unii Europejskiej dążą do prowadzenia gospodarek neutralnych klimatycznie. Zbliżanie się do niemal zerowego zużycia energii przez budynki to cel wszystkich państw członkowskich Unii. Izolacja termiczna ma bardzo duży wpływ na poprawę efektywności energetycznej budynków. Oferując skuteczną, naturalną, zdrową i bardzo trwałą izolację, jaką jest wełna mineralna, przyczyniamy się do realizacji założeń strategii renowacji budynków. Osobną kwestią jest pilna potrzeba wymiany najbardziej emisyjnych źródeł ciepła, by poprawić jakość powietrza. Renowacja zasobów budowlanych jest jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych dla Polski do 2050 r.

Jak rekomendowany scenariusz wygląda?

do 2027 roku zmodernizowane zostaną wszystkie budynki charakteryzujące się wskaźnikiem zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej (zwanym EP) większym niż 330 kWh/(m2·rok),
do 2035 roku modernizacji mają być poddane budynki o wskaźniku EP większym niż 230 kWh/(m2·rok),
w 2045 roku granicznym wskaźnikiem EP dla wszystkich budynków będzie 150 kWh/(m2·rok),
do 2050 roku:

  • 65% budynków ma osiągnąć wskaźnik EP nie większy niż 50 kWh/(m2·rok),
  • 22% ma zmieścić się w przedziale 50-90 kWh/(m2·rok).
  • pozostałe 13% budynków, których z przyczyn technicznych bądź ekonomicznych nie da się tak głęboko zmodernizować, pozostaną w przedziale 90-150 kWh/(m2·rok).

Jeśli większa część budynków w Polsce ma osiągnąć zakładane wysokie poziomy efektywności energetycznej do 2050 roku, potrzebne są działania termomodernizacyjne na szeroką skalę.
Knauf Insulation oferując wełny mineralne, które skutecznie izolują budynki, a tym samym zdecydowanie poprawiają ich efektywność energetyczną, przyczynia się do termomodernizacji budynków już od wielu lat.

5/5 - (8 votes)
Mirosław Faluta

Autor tekstu:

Mirosław Faluta
Z branżą budowlaną związany od ponad 25 lat. Jest Country Managerem Poland&Baltics w Knauf Insulation. Z wykształcenia inżynier budowlany, specjalizacja budownictwo wodne.
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta