Efektywność energetyczna budynku – co warto wiedzieć

Czego się dowiesz z artykułu?:

  • Co to jest efektywność energetyczna budynku
  • Jakie Warunki Techniczne obowiązują od 2021 roku
  • Jaki materiał izolacyjny spełni te warunki

Inaczej jest nazywana sprawnością energetyczną. Najkrócej mówiąc, dom efektywny energetycznie to taki, w którym panuje komfort termiczny, a jednocześnie zużycie energii jest obniżone do niezbędnego minimum.

Ocena efektywności energetycznej to de facto ocena parametrów budynku, które mają wpływ na zużycie przez budynek energii koniecznej do jego użytkowania.

Efektywność energetyczna według definicji

Co dokładnie oznacza efektywność energetyczna? Ustawa o Efektywności Energetycznej z 20 maja 2016 r. określa to tak:

„…efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację…”

Właśnie dla poprawienia efektywności energetycznej budynku przeprowadza się jego termomodernizację. Dzięki niej zostaje ograniczone zużycie energii elektrycznej, gazu czy innych paliw, z jednoczesną poprawą komfortu cieplnego mieszkańców.

Co ma największy wpływ na efektywność energetyczną?

Najistotniejsze są nowoczesny i wydajny system grzewczy oraz skuteczna izolacja termiczna dachu, ścian, podłóg.

By osiągnąć jak najlepszy efekt, do termomodernizacji należy podejść kompleksowo, czyli poprawić zarówno izolację cieplną, jak i zmodernizować system grzewczy.

Pamiętajmy, by pierwszym krokiem było przeprowadzenie izolacji budynku, a drugim montaż nowoczesnego ogrzewania, bowiem przy słabo zaizolowanym dachu czy ścianach nawet najwydajniejszy piec lub inne źródło ciepła nie dadzą oczekiwanych oszczędności. Niestety to dość często popełniany błąd – inwestowanie w wymianę źródła ciepła bez wcześniejszego ocieplenia przegród zewnętrznych domu. Jest to ekonomicznie nieopłacalne.

Natomiast prawidłowo przeprowadzone ocieplenie budynku, według Warunków Technicznych przewidzianych od 2021 roku, z zastosowaniem wełny mineralnej Knauf Insulation do izolacji ścian zewnętrznych, dachu czy stropu na poddaszu, może obniżyć koszty ogrzewania i ciepłej wody rocznie nawet do 50 %.

Dobra izolacja dachu to lepsza efektywność energetyczna domu

Newralgicznym elementem budynku, mającym ogromny wpływ na jego efektywność energetyczną jest dach. Stąd tak ważna jest jakość materiału izolacyjnego, a także profesjonalny montaż.

Materiałem, który spełnia najwyższe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, akustycznej, bezpieczeństwa pożarowego oraz trwałości jest wełna mineralna Knauf Insulation. By izolacja z wełny była skuteczna, należy odpowiednio zaprojektować grubość warstwy termicznej, uwzględniając parametry cieplne wełny. Przykładowo, wybierając wełnę mineralną Knauf Insulation Unifit 033 o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/mK i grubościach: odpowiednio 20 cm pomiędzy krokwiami i 10 cm w drugiej warstwie podkrokwiowej, spełnimy Warunki Techniczne obowiązujące od 2021 roku, zgodnie z którymi współczynnik przenikania ciepła dla dachu nie może być większy niż 0,15 [W/m2K].

Prawidłowa instalacja wełny na poddaszu musi zawsze uwzględniać dwie warstwy ocieplenia, by zapobiec powstawaniu mostków termicznych. Takie rozwiązanie daje gwarancję uzyskania właściwych parametrów cieplnych na poddaszu.

Wybór wełny Knauf Insulation w technologii ECOSE® to wybór materiału izolacyjnego o najlepszych możliwych parametrach!

Chcesz dowiedzieć się więcej o technologii ECOSE®? Izolacja w Technologii ECOSE® Knauf Insulation

UNIFIT 033 UNIFIT 035

5/5 - (8 votes)
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta