Jak uniknąć wilgoci na poddaszu?

Poprawnie wykonany dach skośny to gwarancja całkowitej ochrony przed negatywnym działaniem ekstremalnych warunków atmosferycznych. Jeżeli konstrukcja dachu spełnia wymogi techniczne i jest wykonana solidnie, to na pewno nie grozi mu wilgoć.

Konstrukcja dachu musi spełniać wszystkie standardy i wymagania dla zewnętrznych przegród budowlanych:

  • izolacyjności cieplnej i akustycznej
  • nośność i stateczność konstrukcji
  • paroprzepuszczalności
  • odporności ogniowej
  • szczelności

Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z materiałów i wyrobów oraz w sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny, zdrowia użytkowników i sąsiadów. Przykładem negatywnego wpływu może być kondensacja pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegrody nieprzeźroczystej, umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. Rozwiązaniem, które zapobiega odkładaniu się wilgoci w warstwach konstrukcyjnych lub wykończeniowych jest zastosowanie materiałów paroprzepuszczalnych. Prawidłowy dobór materiałów (parametrów) pozwoli wyeliminować ryzyko pojawienia się wykwitów i zabezpieczy konstrukcje budynku przed degradacja biologiczną.

Niezależnie od warunków

Prawidłowo ocieplony budynek zapewnia stałą optymalną temperaturę w pomieszczeniach niezależnie od warunków panujących na zewnątrz (temperatura, silne wiatry, opady, wilgotność powietrza). To również gwarancja uzyskania na poddaszu optymalnych warunków cieplno-wilgotnościowych.
Co w przypadku, kiedy zauważymy na poddaszu zacieki lub skropliny pomimo bezdeszczowej pogody, co może być przyczyną ich pojawienia?
Oprócz błędów montażowych przy wykonywaniu konstrukcji dachu i układaniu pokrycia dachowego, lub uszkodzeń mechanicznych pokrycia dachowego, przyczyną pojawienia się wilgoci na poddaszu może być:

  • niedrożność lub brak odpowiedniej wentylacji, która gwarantuje osuszenie skroplin dzięki cyrkulacji powietrza,
  • nieszczelności lub uszkodzenie warstwy wiatroizolacji,
  • niewystarczająca grubość izolacji cieplnej, zastosowana tylko w warstwie pomiędzy krokwiami z mostkami termicznymi na linii styku krokwi i izolacji cieplnej,
  • zastosowanie wilgotnego drewna do budowy więźby dachowej,
  • brak warstwy paroizolacyjnej lub niestaranne jej zamocowanie.

Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną

Właściwa ochronę przed wilgocią zewnętrzną przegrody gwarantuje poprawne wykonanie pokrycia dachowego. W przypadku konstrukcji dachu z podłożem pełnym, dodatkową ochronę stanowi papa lub membrana paroprzepuszczalna układana na powierzchni deskowania lub płyt OSB. Z kolei zastosowanie na krokwiach wysokoparoprzepuszczalnej membrany Homeseal LDS 0,04 FixPlus pozwala na wypełnienie wełną mineralną Knauf Insulation przestrzeni pomiędzy krokwiami na całej jej wysokości.
Membrana dzięki paroprzepuszczalności odprowadzi nadmiar wilgoci przedostającej się od wewnętrznej strony poddasza. Jednocześnie ochroni konstrukcję dachu i izolację termiczną przed zamoknięciem w wyniku nieszczelności pochodzących z zewnątrz.
Wiatroszczelność i brak szczeliny wentylacyjnej pomiędzy wełną mineralną i membraną zapobiega wywiewaniu ciepła z materiału termoizolacyjnego i wnikaniu wilgoci znajdującej się w powietrzu. W przypadku dachu o szczelnej konstrukcji, konieczne jest zastosowanie pod pokryciem szczeliny wentylacyjnej, umożliwiającej odprowadzenie nadmiaru pary wodnej, a także zastosowanie membrany paroizolacyjnej HOMESEAL LDS na wewnętrznej powierzchni dachu skośnego.
W konstrukcji dachu typu szczelnego (dach z deskowaniem pełnym i dyfuzyjnie szczelną papą) oraz na poddaszach użytkowych ocieplonych wełną mineralną należy unikać folii paroizolacyjnej o dużym oprze dyfuzyjnym. Zamykamy w ten sposób możliwość odprowadzenia wilgoci z przegrody. Dlatego w przypadku szczelnego pokrycia najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest paroizolacja o zmiennym oporze dyfuzyjnym: LDS FLEXPLUS. Sprawdza się doskonale przy konstrukcjach o skomplikowanym kształcie dachu. Paroizolacja aktywna zmienia swoje parametry w zależności od poziomu wilgotności. Przepuszcza mniej pary wodnej zimą, chroni warstwę izolacji cieplnej przed wnikaniem wilgoci. LDS FLEXPLUS stawia wysoki opór dyfuzyjny, aby chronić konstrukcję poddasza przed zjawiskiem kondensacji. W okresie letnim zwiększa możliwości dyfuzji i łatwiejsze osuszanie przegrody.

Wentylacja połaci dachowej

Prawidłowa wentylacja połaci to warunek konieczny do odprowadzenia nadmiaru pary wodnej z warstwy termoizolacyjnej dachu skośnego. Sposób wentylowania dachu skośnego w dużej mierze zależy od jego kształtu, wielkości połaci oraz kąta nachylenia dachu. Bez względu na sposób wentylowania dachu, jego podstawową zaletą jest stałe osuszanie termoizolacji i więźby dachowej. Prawidłowa wentylacja dachu zwiększa efektywność istniejącego ocieplenia i wydłuża żywotność konstrukcji dachowej. Zawilgocenie może powstać w wyniku stałego napływu wilgoci z wnętrza budynku, wilgoci technologicznej czy nieszczelności pokrycia dachowego. Dodatkową zaletą prawidłowej wentylacji jest efekt chłodzenia poddasza podczas coraz częściej występujących upałów w okresie lata. Kondensacja pary wodnej jest zjawiskiem najczęściej zauważalnym w okresie zimowym, gdy różnica temperatur pomiędzy wnętrzem poddasza a warunkami panującymi na zewnątrz jest największa. Dobrze zwentylowana połać dachowa w przypadku pojawienia się punktu rosy jest gwarancją pojawienia się wilgoci w miejscu, który gwarantuje odprowadzenie skroplin poza dach.
W przypadku konstrukcji dachu skośnego z podłożem pełnym występują dwie szczeliny wentylacyjne. Pierwsza szczelina pomiędzy warstwą termoizolacji a warstwą wstępnego krycia (deskowaniem pełnym, płytą OSB). Kolejna szczelina pomiędzy warstwą wstępnego krycia a pokryciem dachowym. Bez względu na przeznaczenie poddasza, obie szczeliny muszą mieć wlot i wylot oraz muszą zachować drożność na całej długości.
W przypadku dachu krokwiowego ze wstępnym kryciem membraną wysokoparoprzepuszczalną Homeseal LDS 0,04 FixPlus występuje pojedyncza wentylacja dachu. Nadmiar wilgoci odprowadzany jest dzięki niskiemu oporowi dyfuzyjnemu membrany. Nie ma wymogu, by wstępne krycie w linii kalenicy było otwarte. Dzięki temu chronimy dodatkowo kalenice przed wodą opadową. Bezpośrednie ułożenie membrany Homeseal LDS 0,04 FixPlus na styku z wełną Knauf Insulation niesie za sobą dodatkową oszczędność energii, cyrkulacja powierza nie wychładza bowiem termoizolacji.
Staranne wykonanie pokrycia dachowego i ocieplenia w połączeniu z prawidłową wentylacją zapewni suche i ciepłe poddasze. Przy prawidłowo działającej wentylacji, w połączeniu z zastosowaniem systemu LDS Homeseal od Knauf Insulation uzyskamy kompletne rozwiązanie z zakresu ochrony wilgotnościowej poddasza. Obecnie w projektowanych budynkach energooszczędnych, niskoenergetycznych czy pasywnych stosuje się materiały izolacyjne najwyższej jakości. Aby kontrolować straty ciepła warto regulować poziom wilgoci wewnątrz poddasza stosując sprawdzone rozwiązania systemowe HOMESEAL LDS.

5/5 - (6 votes)
Robert Więcek

Autor tekstu:

Robert Więcek
Doradca techniczny w firmie Knauf Insulation – jest specjalistą w dziedzinie izolacji termicznych oraz pokryć dachowych. Od ponad 20 lat jest związany z branżą pokryć dachowych i izolacji termicznych.
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta