Komfort cieplny w domu, czyli jak pokonać upały

Czego się dowiesz z artykułu?:

  • Jakie mogą być konsekwencje zmian klimatycznych
  • Czy budowanie domów odpornych na zmiany klimatyczne jest możliwe
  • Na ile szacuje się liczbę klimatyzatorów na świecie
Termomodernizacja - sposób na upały

Od dziesięcioleci tempo zmian klimatu jest wyraźnie szybsze, niż w początkach rewolucji przemysłowej, co nie pozostaje bez wpływu na stan naszej planety. Pojawiają się kolejne informacje dotyczące podniesienia poziomu gazów cieplarnianych w atmosferze, wzrostu temperatury, topnienia lodowców i lądolodów.

Zmiany klimatu powodują również ekstremalne zjawiska pogodowe takie, jak długotrwałe upały z rekordowymi temperaturami, pożary, które dotykają kolejne regiony Ziemi. W 2020 r. na półkuli północnej odnotowano najcieplejszy rok w historii, czyli temperatura była o 1,280C powyżej średniej z XX wieku, a w okresie od czerwca do sierpnia tego samego roku było najgorętsze lato w historii. Ich skutkiem były m.in. intensywne pożary, które objęły swoim zasięgiem ogromne przestrzenie lasów.
Kolejnym aspektem są gwałtowne burze i opady atmosferyczne, które z kolei stają się bezpośrednią przyczyną powodzi. Silne huragany, trąby powietrzne i cyklony niosą poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Zniszczeniu ulegają uprawy rolne, co ma wpływ na całą gospodarkę.
Konsekwencje zmian klimatu nie są jedynie problemem przyszłych pokoleń. Ich skutki dotyczą każdego z nas już teraz. Ich tempo i zasięg wymagają zdecydowanych działań, związanych nie tylko z przeobrażeniami w przemyśle np. budownictwie, transporcie czy polityce energetycznej, lecz także w naszych codziennych wyborach, w każdym gospodarstwie domowym.

Coraz więcej klimatyzowanych budynków

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) stwierdziła, że zapotrzebowanie na energię do chłodzenia budynków wzrosło ponad trzykrotnie od 1990 roku! Szacuje się, że na całym świecie działają 2 miliardy urządzeń klimatyzacyjnych, a do 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć o dwie trzecie. Coraz więcej inwestuje się w utrzymanie chłodnej temperatury w pomieszczeniach.
I tu pojawia się nowe zjawisko zwane letnim ubóstwem energetycznym. Nie wszystkie gospodarstwa domowe są w stanie schłodzić pomieszczenia, włączając wentylatory czy klimatyzację. Wysokie ceny energii nie pozwalają na utrzymanie komfortowej temperatury w czasie upałów. Niestety problem letniego ubóstwa energetycznego wciąż się nasila. Szacuje się, że 1,1 miliarda ludzi na świecie nie stać na dostęp do chłodzenia. Więcej o ubóstwie energetycznym

Upały a nasze zdrowie

Zagrożenie dla zdrowia ludzkiego związane z falami upałów jest udokumentowane. Dotyka zwłaszcza osób starszych lub z problemami zdrowotnymi, dlatego tak ważne są działania mające na celu na poprawę komfortu cieplnego. W jednym z raportów brytyjskich oszacowano, że do 20% domów w tym kraju powoduje przegrzanie mieszkańców i przewiduje się, że w wyniku zmian klimatycznych, zwiększonej urbanizacji i starzenia się społeczeństwa średnia roczna liczba zgonów spowodowanych upałem wzrośnie do 2050 roku do 7000 osób.

Budynki odporne na zmiany klimatu

Jakie jest więc rozwiązanie? Jak osiągnąć komfort cieplny w budynkach? Musimy sprawić, by budynki były odporne na zmiany klimatu i bardziej wydajne energetycznie. Konieczne jest więc zadbanie o wysokiej jakości izolację termiczną ścian, dachów, o okna i drzwi mające jak najlepszą termoizolacyjność.

Efektywność energetyczna w praktyce

Według Międzynarodowej Agencji Energii, pierwszym krokiem do zmniejszenia ilości energii potrzebnej do chłodzenia pomieszczeń jest właściwy projekt budynku, w tym stosowanie skutecznej izolacji termicznej z wysokiej jakości materiałów.
Knauf Insulation dba w swoich działaniach o poprawę izolacji termicznej przegród budowlanych, a tym samym o komfort cieplny w budynkach. Prowadzimy kampanie na rzecz odpowiedzialnych środowiskowo regulacji dotyczących wydajności budynków i jednym z naszych celów jest uczynienie budynków bardziej odpornymi na klimat. Nasze rozwiązania oparte o najwyższej jakości wełnę mineralną skutecznie poprawiają efektywność energetyczną budynków, tym samym przyczyniają się do utrzymania komfortu termicznego w domach przez cały rok.
Izolacja z wełny mineralnej Knauf Insulation pełni rolę osłony termicznej, która zimą ogranicza straty energii, a latem blokuje dopływ gorących mas powietrza. Efekt? Wewnątrz budynku panuje komfortowa temperatura, co sprzyja dobremu samopoczuciu mieszkańców lub osób, które w budynku przebywają.

Miliony budynków do termomodernizacji

Odnowienie 35 milionów budynków do 2030 roku – taki jest cel strategii opracowanej przez Komisję Europejską, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym, poprawić warunki naszego życia, a przy tym tworzyć nowe miejsca pracy.
Firma Knauf Insulation podjęła zobowiązanie do tworzenia lepszych budynków, działa zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju i konsekwentnie prowadzi kampanię wśród decydentów rządowych na rzecz odpowiedzialnego podejścia do głębokiej, energooszczędnej renowacji.
Zobacz, jakie produkty do izolacji termicznej budynków proponujemy: https://welnaknauf.pl/produkty/dachy-skosne/

5/5 - (9 votes)
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta