Kupujesz wełnę mineralną – sprawdź oznaczenia

Etykieta mówi wiele – są na niej umieszczone najważniejsze parametry wełny mineralnej, oznaczenia certyfikatów, kody… Etykiety zawierają wszystko, co powinniśmy wiedzieć o danym produkcie z wełny.

Wełna mineralna Knauf Insulation, produkowana w technologii ECOSE®, oprócz tego, że poprawia efektywność energetyczną budynku, izoluje akustycznie i zwiększa bezpieczeństwo pożarowe. Jest materiałem paroprzepuszczalnym, zapobiega więc pojawianiu się wilgoci w przegrodzie. Bez względu na długość użytkowania, wełna mineralna Knauf Insulation zachowuje niezmienne parametry cieplne, wymiarowe i mechaniczne. Jest odporna na degradację biologiczną.

Co istotne – prawidłowo zamontowana wełna nie będzie się zsuwać. Należy pamiętać, by przycinając wełnę na szerokość równą odległości między krokwiami, zawsze dodać 2 cm zapasu. Materiał izolacyjny musi szczelnie przylegać do konstrukcji nośnej i szczelnie łączyć się z sąsiednimi pasami, żeby spełnić gwarantowane parametry cieplne.
Wełny Unifit, dzięki swojej elastyczności, nie wymagają pracochłonnego sznurowania.
Dobieramy izolację nie tylko pod względem parametrów cieplnych i grubości warstwy, musimy również uwzględnić aktualnie obowiązujące Warunki Techniczne. Dobór prawidłowej izolacji powinniśmy uwzględnić już na etapie projektowania i planowania budowy.

Parametry cieplne λ i R

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] i deklarowany opór cieplny R [m2K/W] są podstawowymi parametrami charakteryzującymi właściwości cieplne wełny mineralnej. Zajrzyj do naszego słownika, by dowiedzieć się więcej o tych parametrach
Wartości współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego powinny wynikać z pomiarów przeprowadzonych zgodnie z normą EN 12667 lub EN 12939 dla wyrobów grubych.
Uwzględniając wartość lambdy poszczególnych warstw w przegrodzie budowlanej, można określić wartość współczynnika przenikania ciepła U dla tej przegrody, podawanego w W/(m2.K).
Przy wyborze materiału ociepleniowego należy kierować się jak najniższą wartością współczynnika przewodzenia ciepła i możliwie jak najgrubszą warstwą wełny.

Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych, opisywana często symbolami DWU lub DoP, jest dokumentem, który zawiera najważniejsze informacje na temat wyrobu budowlanego oraz jego właściwości. Deklaracja jest prawnym zobowiązaniem producenta, do zachowania w wyrobie wszystkich właściwości w niej opisanych. Jest udostępniana w formie elektronicznej lub papierowej. Dokumenty DoP można pobrać ze strony:
www.knaufinsulation.com/iframe-cprdop

Klasa reakcji na ogień

Wełna mineralna Knauf Insulation ma najwyższą klasy reakcji na ogień A1. Oznacza to, że taki materiał się nie pali, nie kapie i nie wspomaga rozwoju pożaru. W przeciwieństwie do niektórych palnych materiałów izolacyjnych, wełna mineralna nie przyczynia się do emisji trującego dymu, który często jest największym zagrożeniem dla ludzi podczas pożaru. Zastosowanie niepalnej wełny mineralnej w konstrukcjach stropów, ścian, dachów minimalizuje ryzyko powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia daje znacznie więcej czasu na przeprowadzenie akcji ratunkowej.

Kod wyrobu

Oznaczenia w kodach wyrobów z wełny mineralnej:

Kod produktu informuje, które parametry spośród wielu opisanych w normie EN 13162 są deklarowane przez producenta dla danego wyrobu i jaka jest klasa lub poziom ich spełnienia. Parametry te opisują cechy użytkowe wyrobów (np. wytrzymałościowe, akustyczne).
Uwaga: Kod oznaczenia nie pokazuje tych parametrów, dla których została w normie podana wartość graniczna, i które muszą być obowiązkowo spełnione przez każdy wyrób zgodny z normą.

MW – wełna mineralna
EN 13162 – numer normy europejskiej,
Ti – klasa tolerancji grubości, określa zakres tolerancji (dopuszczalna odchyłka wymiarowa) w odniesieniu do grubości nominalnej produktu
WS – nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu,
WL(P) – nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu,
MUi lub Zi – przenikanie pary wodnej,
SDi – sztywność dynamiczna [MN/m3],
CPi – ściśliwość [kPa],
CC(i1/i2 /y)-c – pełzanie przy ściskaniu,
APi – praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku,
AWi – ważony współczynnik pochłaniania dźwięku,
AFi – opór przepływu powietrza [kPa *s/m3], przy czym „i” wskazuje odpowiednią klasę lub poziom.

Przykładowo kod dla wełny NatuRoll Plus MW-EW 13162-T2-WS-WL(P)-MU1:

MW – skrót terminu wełna mineralna
13162 – numer normy europejskiej, która obejmuje wyrób
T2 – oznacza klasę tolerancji grubości T2 (dopuszczalny niedomiar grubości -5% lub -5 mm – ta wartość, która daje liczbową większą tolerancję; dopuszczalny nadmiar grubości +15% lub +15 mm – ta wartość, która daje mniejszą liczbową tolerancję),
WS – oznacza, że określona została krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia nieprzekraczająca 1 kg/m2,
WL(P) – oznacza, że określona została długotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia nieprzekraczająca 3 kg/m2
MU1 – współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, na poziomie 1 oznacza, że wyrób jest paroprzepuszczalny.

Oznaczenie Eurofins GOLD

Izolacje wyprodukowane w ECOSE® Technology posiadają najwyższy, możliwy do uzyskania certyfikat jakości powietrza wewnętrznego Eurofins Gold, potwierdzający ścisłe ograniczenia w zakresie emisji chemicznej, co przekłada się na zdrowy klimat w naszym domu.

Oznaczenie Declare

Certyfikat DECLARE jest rozpoznawalnym i uznawanym przez niezależne podmioty dokumentem, który przejrzyście pokazuje, że produkty z wełny szklanej w technologii ECOSE® bez kaszerowania nie zawierają dodatku formaldehydu, środków zmniejszających palność ani fungicydów. Ponadto, etykieta DECLARE podkreśla naturalne pochodzenie materiałów izolacyjnych Knauf Insulation

5/5 - (8 votes)
Robert Więcek

Autor tekstu:

Robert Więcek
Doradca techniczny w firmie Knauf Insulation – jest specjalistą w dziedzinie izolacji termicznych oraz pokryć dachowych. Od ponad 20 lat jest związany z branżą pokryć dachowych i izolacji termicznych.
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta