Program Czyste Powietrze – co nowego w 2023 roku

Do programu wspierającego termomodernizację domów jednorodzinnych, czyli „Czyste Powietrze”, co jakiś czas są wprowadzane zmiany. Co się zmieniło od początku 2023 roku?

Dobra informacja jest taka, że warunki przyznawania dotacji są korzystniejsze. Poza tym osoby, które już wcześniej skorzystały z dotacji z „Czystego Powietrza”, wymieniając źródło ciepła, będą mogły otrzymać kolejne środki na poprawę efektywności energetycznej budynku, czyli np. ocieplenie.
Istotną zmianą jest zakończenie finansowania kotłów węglowych.

Zwiększone dotacje na termomodernizację

Poziom wsparcia w programie “Czyste Powietrze” nadal zależy od dochodów beneficjentów, przy czym w poszczególnych grupach nieznacznie podniesiono maksymalne poziomy dochodów:

Grupa podstawowa

To osoby, których roczny dochód wynosi między 100 tys. a 135 tys. zł. Zwiększono maksymalny poziom wsparcia dla termomodernizacji bez wymiany źródła ciepła z 10 tys. do 33 tys. zł w przypadku kompleksowej termomodernizacji.
W wersji łączącej wymianę źródła, montaż fotowoltaiki i termoizolacji domu, poziom dofinansowania wynosi 66 tys. zł (zwiększony z 30 tys. zł).

Podwyższone wsparcie

Beneficjenci uprawnieni do zwiększonego wsparcia to osoby, których dochód miesięczny wynosi od 1894 do 2651 zł (w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym). Mogą otrzymać do 48 tys. zł na kompleksową termomodernizację i do 99 tys. zł (wzrost z 47 tys. zł) na inwestycje, łączące wymianę źródła ciepła, instalację fotowoltaiki i ocieplenie.

Najwyższy poziom wsparcia

Gospodarstwom domowym o najniższych dochodach przysługuje wsparcie do 70 tys. zł na kompleksową termomodernizację oraz do 135 tys. zł (podwyższone z 79 tys. zł) na termomodernizację, wymianę źródła ciepła i fotowoltaikę. Najniższa grupa dochodowa może otrzymać 100% z dotacji, jeżeli inwestycja nie przekroczy 135 tys. zł.

Dla dwóch ostatnich grup przewidziane jest prefinansowanie w wysokości 50% kosztów inwestycji.

Co oznacza określenie kompleksowa termomodernizacja?

Jest zdefiniowana jako remont, podczas którego:
• wykonano audyt energetyczny
• spełniono co najmniej jeden z następujących warunków, wynikających z zaleceń audytu energetycznego:

  1. Zapotrzebowanie na energię (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja i ciepła woda) zostało zmniejszone do 80 kWh/m2 na rok.
  2. Zapotrzebowanie na energię (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja i ciepła woda) jest zredukowane o co najmniej 40%.

UWAGA – audyt energetyczny jest wymagany i jednocześnie wspierany stałą kwotą 1200 zł. Nie jest ona wliczana do limitów dotacji ogólnej.

Ułatwienia w uzyskaniu dofinansowania

W planach jest zorganizowanie pomocy technicznej, tzw. one-stop-shops. Będą to punkty, w których potencjalni beneficjenci uzyskają potrzebne informacje, załatwią formalności i uzyskają konkretne porady dotyczące procesu termomodernizacji, zakupów, rozliczeń, audytu.
To pozwoli zlikwidować bariery finansowe i organizacyjne, szczególnie dotyczące osób o niskich dochodach.

Audyt energetyczny – konieczny warunek zgodnie z “Czyste Powietrze” 2023

Wykonanie audytu energetycznego jest obowiązkowe, by ubiegać się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” w wypadku kompleksowej termomodernizacji.
Audyt pokazuje, jak wygląda efektywność budynku, jakie prace termomodernizacyjne powinny być wykonane. Wskazuje także optymalne rozwiązania, biorąc pod uwagę koszty przedsięwzięcia i wynikające z niego oszczędności energii.
Więcej o audycie na welnaknauf.pl

Po audycie właściciel nieruchomości otrzymuje opis stanu budynku, biorący pod uwagę system ogrzewania, podgrzewania wody użytkowej, izolacji ścian, dachu, okien i drzwi. Zostanie oceniona opłacalność przedsięwzięcia.
Gdzie szukać audytora? Jest dostępna lista Zrzeszenia Audytorów Energetycznych – www.zae.org.pl. Można także korzystać z listy audytorów autoryzowanych przez Krajową Agencję Poszanowania Energii SA www.kape.gov.pl

Audyt również przy odbiorze

• Ważną zmianą, wprowadzoną w 2023 roku, jest to, że audyt musi być wykonany nie tylko przed remontem, ale również po nim. Audytor na wstępie zleca prace, które mają doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja i podgrzewanie wody użytkowej) do 80 kWh/m2 na rok lub zredukować zużycie energii o co najmniej 40%.
• Po zakończeniu remontu audytor sprawdza wykonanie zleconych prac, czy zostały osiągnięte wymagane parametry. Dotyczy to m.in. grubości i rodzaju izolacji, uzyskanych współczynników przenikania ciepła itp.
• Istotną informacją jest to, że jeśli remont nie przyniesie zakładanych efektów, dotacja nie zostanie wypłacona.

Waga jakości

I tu pojawia się ważny element całej tej układanki – czyli jakość. By renowacja energetyczna była po pierwsze poprawnie przeprowadzona, po drugie została zakwalifikowana przez audytora, trzeba zadbać o jakość materiałów budowlanych oraz fachowe wykonanie.
Nie bez znaczenia są np. materiały do izolacji termicznej. Wełna mineralna jest skutecznym, naturalnym i bardzo trwałym materiałem izolacyjnym. Jeśli zostanie zamontowana zgodnie ze sztuką, czyli w dwóch warstwach, z odpowiednio dobraną lambdą, to efekt będzie na pewno zadowalający, nie tylko dla audytora. W domu zapanuje komfortowa temperatura i podczas mrozów, i w upały. A przy tym zużycie energii zostanie znacznie obniżone.
Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy decyzjach o wyborze ekipy, doborze materiałówskontaktuj się z nami

4.9/5 - (7 votes)
Katarzyna Wardal

Autor tekstu:

Katarzyna Wardal
Katarzyna pełni funkcję EU Public Affairs Manager w Knauf Insulation. Reprezentuje firmę Knauf Insulation m.in. w komisji ds. energii i klimatu w Europejskim Sojuszu na rzecz Oszczędzania Energii (EU-ASE)
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta