Świadectwo energetyczne a audyt – co nowego od 2023 roku

ir camera 02

Świadectwo energetyczne nie jest niczym nowym. Było ono obowiązkowe przy sprzedaży domów mieszkalnych wybudowanych po 2009 roku. Nowelizacja ustawy w październiku 2022 wprowadza nowe zasady. Jakie i czy w związku z tym audyt energetyczne będzie potrzebny?

Świadectwo energetyczne, inaczej świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument, który informuje o tym, jak dobrze budynek wykorzystuje energię do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody, do wentylacji, klimatyzacji.

Świadectwo energetyczne – przepisy przed nowelizacją ustawy

Dotychczas o taki dokument musieli zabiegać właściciele nowych domów (zbudowanych po 2009 roku) – zarówno domów nowo wybudowanych, jak i termomodernizowanych. Świadectwo jest potrzebne do sprzedaży domu lub jego wynajęcia. Jest ważne przez 10 lat.

Świadectwo energetyczne od 2023

Od 28 kwietnia 2023 roku będzie obowiązywała nowelizacja ustawy o obowiązku posiadania świadectwa energetycznego przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości.

  • Takie świadectwo będzie potrzebne i dla budynków jednorodzinnych, i dla wielorodzinnych.
  • Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego będzie dotyczył i domów, i mieszkań.
  • Właściciel nieruchomości będzie musiał sporządzić taki dokument, chcąc wynająć lub sprzedać nieruchomość.

Jednak mieszkając w swoim domu czy mieszkaniu, nie musi posiadać tego świadectwa.
• W przypadku nowo wybudowanego budynku świadectwo energetyczne jest konieczne już na etapie jego odbioru.
• Przy wynajmowaniu domu czy mieszkania należy sporządzić charakterystykę energetyczną, ale tylko przy nowych umowach najmu. Nie dotyczy to umów zawartych przed wejściem nowych przepisów w życie.

Audyt energetyczny – zanim otrzymasz świadectwo

Należy zamówić audyt energetyczny, by na jego podstawie otrzymać świadectwo energetyczne. Jednak analiza energetyczna budynku to nie tylko przepis. Pozwoli ocenić realne potrzeby modernizacyjne domu i wybrać najbardziej korzystne finansowo rozwiązania.
• Audyt jest potrzebny nie tylko przy sprzedaży czy wynajmie nieruchomości. Może on stanowić podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych, programów strukturalnych, lokalnych programów regionalnych i gminnych, lub w przypadku starań o premię termomodernizacyjną z banku.
• Po wykonaniu audytu będzie nie tylko wiadomo, gdzie są miejsca wymagające modernizacji, ale także zostaną wskazane optymalne rozwiązania materiałowe, które sprawią, że poniesione koszty zwrócą się szybciej.

Co obejmuje audyt?

Audyt energetyczny pomaga uporządkować informacje o obecnym zużyciu energii i dokonać oceny aktualnego stanu:

  • przegród zewnętrznych budynku (ścian, dachu, stropodachu)
  • systemu centralnego ogrzewania
  • instalacji przygotowania c.w.u.
  • wentylacji

Wiedza o stanie przegród pozwala na prawidłowy dobór izolacji termicznej, zgodnie z wymaganiami warunków technicznych (WT 2021). Celem jest jak największa oszczędność zużywanej energii przy jak najniższych kosztach.
W końcowym raporcie audytu znajdują się propozycje działań, których wdrożenie zwiększy poprawę energetyczną na określonym poziomie, w zależności od tego jakie prace i jak kosztowne będą potrzebne.
Ostatecznie wynikiem audytu, który znajdzie się na świadectwie charakterystyki energetycznej będzie ustalenie wskaźnika EP, czyli rocznego zapotrzebowania energii w przeliczeniu na metr kwadratowy budynku.

Ile kosztuje audyt energetyczny?

Cena zależy m.in. od wielkości budynku, jego konstrukcji, okolicy w jakie się mieści. Jednak najogólniej mówiąc koszt audytu energetycznego nie powinien przekroczyć 1000 zł.

4.7/5 - (12 votes)