Szkolenia BHP na bezpiecznej budowie

Szkolenia BHP to bardzo dobry moment na przekazanie pracownikom zasad obowiązujących na budowie, zarówno tych wynikających z ogólnych przepisów, jak i specyficznych dla danego zlecenia. Budowa to wymagające miejsce pracy, więc aby było tu bezpiecznie, nie można potraktować szkolenia BHP jedynie jako formalność.

Szkolenia BHP

Inwestycja w szkolenia BHP

Pracodawcy powinni zwracać uwagę na jakość szkoleń, bo skoro ponoszą koszty z nimi związane, to warto, aby była dobra inwestycja ze zwrotem w postaci bezpiecznej pracy.
Nie mówię tu o sytuacji, gdy prowadzący rozdaje dokumenty BHP z poleceniem: „zapoznajcie się z tym i podpiszcie oświadczenie”. W takim wydaniu prawdopodobieństwo, że uczestnik przeczyta ze zrozumieniem te dokumenty oraz potraktuje je jako przydatne wskazówki do bezpiecznej pracy, będzie praktycznie żadne.
Szkolenie BHP pracowników jest obowiązkiem pracodawcy. Z mojej praktyki wynika, że inspektorzy pracy przy okazji kontroli rozmawiają z pracownikami, zadają pytania np. „czy odbyło się szkolenie BHP?” Nie muszę chyba mówić, co odpowiada pracownik zestresowany pytaniem od inspektora? A pracodawca niestety po takiej kontroli musi się mierzyć z problemami i finansowymi karami.

Zgodnie z zasadami

I co najważniejsze, brak szkolenia BHP może zwiększać ryzyko wypadków przy pracy. Bo skąd pracownik miał wiedzieć, jak bezpiecznie wykonać dane zadanie, skoro nikt mu tej wiedzy nie przekazał?
Jest jeszcze jeden aspekt tej sytuacji, a mianowicie prawa pracowników do świadczeń powypadkowych. Jeżeli pracodawca dopełni wszelkich obowiązków, to gdy dojdzie do wypadku i zostanie uznana wyłączna wina pracownika, nie będzie on miał praw do świadczeń powypadkowych.
Jeśli niedociągnięcia będą po stronie pracodawcy, co zostanie wskazane w dokumentacji powypadkowej, to naraża się on na nieprzyjemne konsekwencje (np. ryzyko wykazania nieprawidłowości w trakcie kontroli Inspekcji Pracy).

Kto powinien być przeszkolony

Pamiętajmy również, że pracodawca musi objąć szkoleniem BHP nie tylko swoich pracowników, ale i osoby wykonujące pracę na budowie na innej podstawie, niż umowa o pracę. Powszechną praktyką jest włączanie do obowiązkowych szkoleń BHP również zleceniobiorców czy osoby pracujące na umowę B2B.

Szkolenia BHP… Po co? Wiem wszystko!

Na koniec taka historia z jednego z moich szkoleń. Uczestniczył w nim doświadczony rzeczoznawca z zakresu wypadków drogowych. Pan przez całe szkolenie dość dobitnie wyrażał swoje niezadowolenie z powodu konieczności uczestnictwa w spotkaniu. Kiedy doszliśmy do pytań egzaminacyjnych i jednym z nich było pytanie o numer telefonu do centrum powiadamiania ratunkowego, zareagował z oburzeniem: „No jak to, jaki? Oczywiste 122!”…
Dlaczego o tym mówię? Bo to doświadczenie było dla mnie bardzo ważną lekcją – nigdy nie można zakładać, że ktoś coś wie na 100%.

5/5 - (7 votes)
Agnieszka Dziewanowska-Sobczak

Autor tekstu:

Agnieszka Dziewanowska-Sobczak
Agnieszka jest specjalistką do spraw BHP oraz ergonomii, z wieloletnim doświadczeniem w tej branży. Tematyka BHP to nie tylko jej zawód, ale i pasja.
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta