Słownik

A
Atesty Higieniczne

Każdemu producentowi zależy na tym, aby jego produkty wyróżniały się na tle konkurencji. Posiadane certyfikaty świadczą bowiem o tym, że oznaczone nimi wyroby są bezpieczne dla zdrowia ludzi i przyjazne dla środowiska.
Mając do wyboru kilka produktów z tej samej kategorii, warto skorzystać z materiałów, które zostały sprawdzone przez ekspertów i pozytywnie przez nich ocenione.
Z kolei producent, który posiada nieobowiązkowy atest na swoje produkty, wykazuje w ten sposób, że szczególnie zależy mu na wysokiej jakości swojego wyrobu.
Atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH), wydany dla materiałów izolacyjnych dla budownictwa wykonanych z wełny szklanej w technologii ECOSE® potwierdza, że materiały izolacyjne Knauf Insulation nie wpływają negatywnie na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Wyroby z wełny skalnej Knauf Insulation, jak również wełna wdmuchiwana Supafil Knauf Insulation zostały pozytywnie ocenione przez Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM).

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny i audyt efektywności energetycznej są często ze sobą mylone, a nawet uznawane za jedno. Tymczasem są to działania o różnym zakresie i celach. Audyt energetyczny jest obowiązkowy w przypadku dużych przedsiębiorstw, dotyczy całej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, a jego celem jest określenie potencjalnych oszczędności energii. Audyt efektywności energetycznej z kolei jest dobrowolny, dotyczy konkretnego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć, mających służyć poprawie efektywności energetycznej i jest przeprowadzany na potrzeby pozyskania tzw. białych certyfikatów.

B
BSO

Metoda BSO (bezspoinowy system ocieplania), zwana także ETICS (External Thermal Inusulation Composite System) lub metodą lekką mokrą -  to nazwy określające system tworzenia warstwy izolacyjnej ścian zewnętrznych, którą obecnie wykonywanych jest około 90% dociepleń obiektów użytkowych. Polega ona na przytwierdzeniu do ściany za pomocą zaprawy klejącej oraz łączników mechanicznych izolacji termicznej w postaci wełny mineralnej Knauf Insulation Out-Therm. Następnie wykonuje się warstwę zbrojącą i wyprawę tynkarską.

C
CE oznaczenie
Wełna mineralna firmy Knauf Insulation, produkowana w technologii ECOSE® została przetestowana pod kątem wszystkich obowiązujących norm europejskich. Wszystkie produkty Knauf Insulation są zgodne z główną normą dla izolacji z wełny mineralnej EN 13162:2008 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”.
Certyfikat DECLARE
Jest rozpoznawalnym i uznawanym przez niezależne podmioty dokumentem, który przejrzyście pokazuje, że produkty z wełny szklanej w technologii ECOSE® bez kaszerowania nie zawierają dodatku formaldehydu, środków zmniejszających palność ani fungicydów. Ponadto etykieta DECLARE podkreśla naturalne pochodzenie materiałów izolacyjnych Knauf Insulation.
Certyfikat Eurofins GOLD
Izolacje wyprodukowane w technologii ECOSE® posiadają najwyższy możliwy do uzyskania certyfikat jakości powietrza wewnętrznego Eurofins Gold, potwierdzający ścisłe ograniczenia w zakresie emisji chemicznej, co przekłada się na zdrowy mikroklimat w naszym domu.
D
DECLARE Certyfikat
Jest to rozpoznawalny i uznawany przez niezależne podmioty dokument, który przejrzyście pokazuje, że produkty z wełny szklanej w technologii ECOSE® bez kaszerowania nie zawierają dodatku formaldehydu, środków zmniejszających palność ani fungicydów. Ponadto etykieta DECLARE podkreśla naturalne pochodzenie materiałów izolacyjnych Knauf Insulation.
E
ECOSE

Wełna mineralna Knauf Insulation produkowana w technologii ECOSE®  jest wytwarzana z naturalnie występujących surowców i/lub surowców wtórnych, przy wykorzystaniu biotechnologii łączenia włókien bazującej na naturalnych komponentach, wolnych od dodatku formaldehydu, fenoli, akryli i sztucznych barwników. Dzięki szybko odnawialnym surowcom wełna ma unikalny wśród izolacji naturalny brązowy kolor. Technologia ECOSE®  jest o 70% mniej energochłonna w produkcji w porównani do tradycyjnej metody łączenia włókien dzięki czemu materiały Knauf Insulation są produkowane z dbałością o komfort ekologiczny i zrównoważone budownictwo

Efektywność energetyczna

To stosunek uzyskanego efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii, niezbędnej do uzyskania tego efektu przez ten obiekt, urządzenie lub instalację. Działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej polegają na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu lub instalacji, w wyniku czego obniżone zostają koszty eksploatacyjne oraz zmniejszone zostaje zużycie energii pierwotnej.

Efektywne wykorzystanie energii to uzyskanie tego samego efektu przy wykorzystaniu mniejszej ilości energii. Wysoka efektywność energetyczna pozwala na mniejsze zużycie energii, a co za tym idzie – niższe rachunki za energię, oszczędność surowców, a także brak konieczności budowy nowych instalacji energetycznych. Ze względu na korzyści, efektywność energetyczna nazywana jest czwartym i najtańszym paliwem. Przykładem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną jest termomodernizacja budynków czy ograniczanie strat w przesyle energii.

ETICS

ETICS (External Thermal Inusulation Composite System), metoda BSO (bezspoinowy system ocieplania) lub metoda lekka-mokra -  to nazwy określające system tworzenia warstwy izolacyjnej ścian zewnętrznych, którą obecnie wykonywanych jest około 90% dociepleń obiektów użytkowych. Polega ona na przytwierdzeniu do ściany za pomocą zaprawy klejącej oraz łączników mechanicznych izolacji termicznej w postaci wełny mineralnej Knauf Insulation Out-Therm. Następnie wykonuje się warstwę zbrojącą i wyprawę tynkarską.

Eurofins GOLD Certyfikat

Izolacje wyprodukowane w technologii ECOSE® posiadają najwyższy możliwy do uzyskania certyfikat jakości powietrza wewnętrznego Eurofins Gold, potwierdzający ścisłe ograniczenia w zakresie emisji chemicznej, co przekłada się na zdrowy mikroklimat w naszym domu.

F
Fala Renowacji

Inicjatywa Fala Renowacji to międzysektorowa grupa ekspertów, promująca oszczędności energetyczne w budynkach poprzez szerokie działania, tj. wsparcie we wdrażaniu regulacji, działania komunikacyjne oraz edukacyjne, w tym współpracę z samorządami oraz środowiskami eksperckimi.

Aktywne uczestnictwo Knauf Insulation w procesie głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków ma kluczowe znaczenie dla podniesienia standardu życia w Polsce, obniżenia rachunków za energię, zmniejszenia wpływu na środowisko oraz tworzenia lokalnych miejsc pracy.

G
GOLD Eurofins Certyfikat
Izolacje wyprodukowane w technologii ECOSE® posiadają najwyższy możliwy do uzyskania certyfikat jakości powietrza wewnętrznego Eurofins Gold, potwierdzający ścisłe ograniczenia w zakresie emisji chemicznej, co przekłada się na zdrowy mikroklimat w naszym domu.
H
Hydrofobowość wełny

Wełna jest materiałem hydrofobizowanym, czyli nie chłonie wilgoci z powietrza. Charakteryzuje się również brakiem absorbcji wody oraz szybkim wysychaniem po kontakcie z wilgocią. To bardzo istotna cecha materiałów termicznych, które są stosowane w miejscach szczególnie narażonych na kontakt z wilgocią. W takich aplikacjach stosuje się wełny o zwiększonej hydrofobizacji, dla których deklaruje się parametry związane z odpornością na zawilgocenie i które w związku z tym poddawane są specjalnym badaniom (krótkotrwałej nasiąkliwość wodą WS i nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(P)).

K
Kod produktu

Kod produktu (kod wyrobu) to informacja o tym, które parametry spośród wielu opisanych w normie EN 13162 są deklarowane przez producenta dla danego wyrobu i jaka jest klasa lub poziom ich spełnienia. Parametry te opisują cechy użytkowe wyrobów (np. wytrzymałościowe, akustyczne), a nie technologiczne (np. gęstość). Kod oznaczenia nie pokazuje tych parametrów, dla których została w normie podana wartość graniczna (progowa), i które muszą być obowiązkowo spełnione przez każdy wyrób zgodny z normą.

L
Lambda λ
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) określa jak dobrze dany materiał przewodzi ciepło. Im niższa wartość „ʎ” materiału lub wyrobu budowlanego w określonych warunkach wewnątrz lub na zewnątrz, tym lepsze są jego właściwości izolacyjne (W/mK), więc lepsze właściwości termoizolacyjne. Dla porównania, dla wyrobów Knauf Insulation dostępne są lambdy w zakresie od 0,032 W/mK do 0,042 W/mK. Warto wiedzieć, że różnica we współczynniku lambda wielkości 0,001 to różnica od 3 do 4 milimetrów grubości izolacji. Należy zwrócić uwagę, że przy tej samej grubości wełny mineralnej z różną lambdą, opór cieplny (R) różni się aż o 45%. Dlatego niski parametr współczynnika przewodzenia ciepła „ʎ” jest pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę przy wyborze odpowiedniego rodzaju wełny do ocieplenia poddasza czy ścian zewnętrznych.
M
Membrany paroprzepuszczalne
Membrany paroprzepuszczalne, stanowią barierę wodoszczelną i wiatroszczelną. Doskonale regulują  przepływ pary wodnej z wnętrza budynku, polepszając tym samym izolacyjność przegrody.
Mostek termiczny

Mostek termiczny to miejsce w przegrodzie, w którym przewodnictwo cieplne jest znacznie większe niż pozostałej części przegrody. W tym miejscu następuje znaczna utrata energii cieplnej. Przyczyną powstawania mostków może być np. brak ciągłości wełny w przegrodzie spowodowany błędnym montażem. Ciągłość warstwy izolacji eliminuje powstawanie mostków termicznych, zapewniając odpowiednią izolacyjność akustyczną i termiczną. Zminimalizowane jest również ryzyko powstania ewentualnych zawilgoceń i pleśni.

N
Norma dotycząca wełny

Norma PN-EN 13162:2002 określa wymagania dotyczące fabrycznie produkowanych wyrobów z wełny mineralnej z okładzinami lub powłokami, lub bez nich. Uwzględniono wyroby wytwarzane w postaci rulonów, płyt miękkich, arkuszy lub płyt stosowane do izolacji cieplnej budynków, w prefabrykowanych systemach izolacji cieplnej i płytach warstwowych. W dokumencie opisano poszczególne charakterystyki wyrobu i procedury badania, klasyfikację i oznaczanie, ocenę zgodności, znakowanie i etykietowanie oraz określenie wartości deklarowanych i minimalną częstość badania w zakładowej kontroli produkcji.

O
Oznaczenie CE

Wełna mineralna firmy Knauf Insulation, produkowana w technologii ECOSE® została przetestowana pod kątem wszystkich obowiązujących norm europejskich. Wszystkie produkty Knauf Insulation są zgodne z główną normą dla izolacji z wełny mineralnej EN 13162:2008 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”.

P
Przewodzenie ciepła

Współczynnik przewodzenia ciepła „λ” (lambda) określa jak dobrze dany materiał przewodzi ciepło. Im niższa wartość „ʎ” materiału lub wyrobu budowlanego w określonych warunkach wewnątrz lub na zewnętrz, tym lepsze są jego właściwości izolacyjne (W/mK), więc lepsze właściwości termoizolacyjne. Dla porównania, dla wyrobów Knauf Insulation dostępne są lambdy w zakresie od 0,032 W/mK do 0,042 W/mK. Warto wiedzieć, że różnica we współczynniku lambda wielkości 0,001 to różnica od 3 do 4 milimetrów grubości izolacji. Należy zwrócić uwagę, że przy tej samej grubości wełny mineralnej z różną lambdą, opór cieplny (R) różni się aż o 45%. Dlatego niski parametr współczynnika przewodzenia ciepła „ʎ” jest pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę przy wyborze odpowiedniego rodzaju wełny do ocieplenia poddasza czy ścian zewnętrznych.

R
R – opór cieplny

Opór cieplny „R” określa zdolność przegrody do ograniczenia przepływu ciepła. To wynik zsumowania oporów cieplnych poszczególnych warstw materiałów zastosowanych w przegrodzie. Oblicza się ze wzoru: R=d/λ, gdzie d to grubość materiału, λ to współczynnik przewodzenia ciepła charakterystyczny dla każdego materiału budowlanego. Im większa jest grubość warstwy danego materiału, tym większy ma ona opór cieplny. Dla porównania opór cieplny wełny mineralnej Knauf Insulation Unifit 032 o grubości 20 cm będzie równoważny z oporem cieplnym warstwy ściany wykonanej z cegły pełnej o grubości 40 cm. Wartości oporu R dla wełen Knauf Insulation mieszczą się w przedziale 1,15 ÷ 6,85.

Recykling

Recykling jest procesem przetwarzania odpadów z produktów wycofanych z użycia, w celu ich ponownego wykorzystania, np.  do produkcji wełny mineralnej Knauf. W trakcie procesu produkcyjnego wykorzystuje się stłuczkę szklaną, która może stanowić  do 80% składu. Proces produkcyjny jest mniej energochłonny, co przekłada się  redukcję  emisji CO2 do atmosfery i ograniczenie śladu węglowego w  produktach Knauf Insulation. Odpady powstające w trakcie przycinania wełny poddawane są recyklingowi wewnętrznemu i powracają do ponownego wykorzystania. Proces recyklingu to również przetwarzanie odpadów z wełny mineralnej odzyskanej w trakcie prac rozbiórkowych. Materiał zamiast trafiać na składowiska odpadów zostaje powtórnie wykorzystany w produkcji wełny mineralnej. Recykling ma fundamentalne znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym. W Knauf Insulation działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dlatego również opakowania foliowe również mogą być ponownie przetwarzane.

Renowacja budynku

Wszelkie działania modernizacyjne poprawiające wartość użytkową budynku. Dotyczy to poprawy efektywności energetycznej budynku i ograniczenia emisyjności, a także działań prowadzących do poprawy jakości życia, ochrony zdrowia, adaptacji do zmian klimatu, zastosowania inteligentnych technologii lub innych aspektów wpływających na wartość użytkową budynku.

S
Ścianka kolankowa

Ścianka kolankowa to jest zewnętrzna ściana poddasza, stojąca na stropie ostatniej kondygnacji, biegnąca wzdłuż połaci dachowej. Na niej oparta jest konstrukcja więźby dachowej. Od wysokości ścianki kolankowej zależy wysokość pomieszczeń na poddaszu.

T
Technical Solution w ECOSE® Technology

Technical Solution w ECOSE® Technology – rozwiązania przeciwpożarowe i akustyczne w przemyśle, do izolacji technicznej w ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji. Idealnie nadają się do izolacji przewodów rurowych, kanałów powietrznych, obudów zbiorników, kotłów, kominów, instalacji grzewczych, a także jako izolacja techniczna w przemyśle stoczniowym. Jako pierwszy producent wełny mineralnej w izolacji technicznej, Knauf Insulation oferuje całą gamę produktów z naszą naturalną technologią ECOSE®.

Termomodernizacja

Termomodernizacja jest przedsięwzięciem mającym na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku. Pod tym pojęciem kryje się ogół prac, dzięki którym można zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie oraz zmniejszyć ilość zużywanego paliwa zasilającego domową instalację.
Dokładne cele termomodernizacji zostały ujęte w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Według tego dokumentu termomodernizacja musi nieść za sobą m.in.:
· ograniczenie strat energii cieplnej w budynku poprzez docieplenie przegród zewnętrznych i wymianę stolarki okienno-drzwiowej.
· zmniejszenie energii służącej do podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania domu,
· zmianę lub modernizację źródeł energii.

Termomodernizacja etapowa

To proces składający się z działań termomodernizacyjnych rozłożonych w czasie, który pozwala, na ile jest to możliwe pod względem technicznym i ekonomicznym, na osiągnięcie głębokiej termomodernizacji. Terminy realizacji i zakres poszczególnych etapów prac dostosowane są do dostępnego finansowania, preferencji i potrzeb użytkowników/właścicieli budynku.

Termomodernizacja głęboka

Jest to termomodernizacja spełniająca wymogi związane z oszczędnością energii i izolacyjnością cieplną zawarte w rozporządzeniu WT, a jeżeli jest to uzasadnione z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia – umożliwiająca osiągnięcie niższych wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) od określonych w rozporządzeniu WT.

U
U – współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła U charakteryzuje daną przegrodę budowlaną: na przykład dach  skośny czy ścianę zewnętrzną. U jest wyrażone w [W/m2K]. Im niższa wartość U, tym lepsze właściwości izolacyjne (mniejsze straty energii przez daną przegrodę). Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła jest  ściśle określona w Warunkach technicznych (WT). Od 2021 roku wynosi dla dachu skośnego 0,15 [W/m2K], a dla ścian zewnętrznych 0,20 [W/m2K]). Współczynnik przenikania ciepła (U) uwzględnia dodatkowo grubość danej przegrody. Wylicza się go ze wzoru U = λ / d [W/m²∙K], gdzie d to grubość ściany (w metrach).

W
Warunki Techniczne

Rozporządzenie WT (Warunki Techniczne) to rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Określa wymagania, jakie powinny spełniać zarówno mieszkania w budynkach wielorodzinnych, jak również lokale o innym przeznaczeniu.

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła U charakteryzuje daną przegrodę budowlaną: na przykład dach skośny czy ścianę zewnętrzną. U jest wyrażone w [W/m2 K]. Im niższa wartość U, tym lepsze właściwości izolacyjne (mniejsze straty energii przez daną przegrodę). Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła jest  ściśle określona w Warunkach technicznych (WT). Od 2021 roku wynosi dla dachu skośnego 0,15 [W/m2K], a dla ścian zewnętrznych 0,20 [W/m2K]. Współczynnik przenikania ciepła (U) uwzględnia dodatkowo grubość danej przegrody. Wylicza się go ze wzoru U = λ / d [W/m²∙K], gdzie d to grubość ściany (w metrach).

Z
Zeroemisyjny

Zeroemisyjny to dom, który nie zużywa energii pierwotnej, czyli maksymalne zużycie energii pierwotnej to 0 kWh/(m2*rok). Oznacza to, że nie wymaga doprowadzanej z zewnątrz (uzyskanej od zewnętrznego dostawcy) energii koniecznej do prawidłowego funkcjonowania posesji, jest w pełni przyjazny środowisku naturalnemu i nie emituje do atmosfery dwutlenku węgla. Choć w prawie polskim nie znajdziemy definicji tego rodzaju konstrukcji, możemy przyjąć, że dom zeroemisyjny produkuje tyle energii, że stanowi to równoważnik CO2 wyprodukowanego w czasie eksploatacji budynku oraz w procesie produkcji materiałów, w procesie budowy i w procesie rozbiórki. Jak pozyskuje się energię dla domu zeroenergetycznego? Przy pomocy własnego źródła energii – instalacji fotowoltaicznej, turbiny wiatrowej zaopatrzonej w generator prądu, czy pompy ciepła.

Zeroenergetyczny

Zeroenergetycznym nazywa się budynek, który jest samowystarczalny pod względem energetycznym. Zapotrzebowanie na energię grzewczą jest minimalne dzięki doskonałemu ociepleniu przegród zewnętrznych wełną Knauf Insulation, odzyskowi ciepła z wentylacji i maksymalnemu wykorzystaniu zysków ciepła. Budynek zeroenergetyczny nie potrzebuje energii ze źródeł konwencjonalnych (nawet do oświetlenia i zasilania sprzętu AGD), może więc być całkowicie odcięty od zewnętrznych źródeł energii, jak energia elektryczna z sieci, urządzenia opalane gazem lub olejem opałowym. Zapotrzebowanie na ciepło pokrywają systemy pozyskujące i magazynujące energię promieniowania słonecznego i wiatru (pasywne systemy ogrzewania słonecznego, kolektory solarne o dużej powierzchni, turbiny wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne).