TEKTALAN A2-SD – WEŁNA DRZEWNA

Izolacja cieplna, akustyczna i przeciwpożarowa stropów betonowych wylewanych na mokro. Wykonana z wełny drzewnej (WW) o grubości 5 mm, z rdzeniem z wełny kamiennej (SW) Knauf Insulation. Warstwy wierzchnie wykonane z wełny drzewnej wiązanej cementem, zaś rdzeń niepalny z wełny kamiennej o zaburzonym układzie włókien.

Wełna drzewna w postaci płyt TEKTALAN A2-SD

Płyta termoizolacyjna i dźwiękochłonna, umożliwia dyfuzję pary wodnej. Z uwagi na naturalne składniki płyty Tektalan®, dopuszcza się niejednorodność kolorystyczną powierzchni. Tam, gdzie wymagany jest bardzo wysoki efekt wizualny, zaleca się stosowanie płyt malowanych fabrycznie farbą silikatową.
Płyty Tektalan® powinny być transportowane i składowane w warunkach uniemożliwiających ich zwilgocenie oraz uszkodzenie mechaniczne.

Zobacz ile zaoszczędzisz Oblicz zapotrzebowanie na produkty

Zastosowanie

Izolacja termiczna, akustyczna i ochrona przeciwpożarowa:

  • stropów garaży podziemnych
  • stropów piwnic
  • stropów nad otwartymi przejazdami
  • małych i średnich elementów żelbetowych, jak nadproża i podciągi

Najważniejsze cechy

Płyta wielowarstwowa
Szalunek tracony dla stropów o grubości do 30 cm 
Klasa reakcji na ogień A2 (produkt niepalny).
Odporność ogniowa F 180-A
Lambda deklarowana WW λD = 0,07 W/mK
Lambda deklarowana SW λD = 0,039 W/mK
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni płyty ≥ 15 kPa

Parametry techniczne

Klasyfikacja ogniowa (WT 2008 zał.nr3)
niepalna
Klasa reakcji na ogień (CE) (EN 13501-1)
A2-s1, d0
Odporność ogniowa (ABP*)
F 180-A
Współczynnik przewodzenia ciepła (Z-23.15-1563)
wełna drzewna WW: 0,07; wełna mineralna SW: 0,039 (W/mK)
Grubość (EN 13168)
50 / 60 / 75 / 100 / 125 / 150 /175 (mm)
Opór cieplny (DIN 4108-4; Z-23.15-1475)
3,05 / 3,70 / 4,35 (m2 K/W)
Wytrzymałość na ściskanie ( DIN 4108-4; Z-23.15-1475)
≥ 50 (kPa)
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni płyty (DI N EN 13168)
≥ 15 (kPa)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego (DIN 4108-4)
wełna drzewna WW: 2/5; warstwa wewnętrzna SW:1

* raport z badań nr P-3432/3229-MPA-BS

Produkty Knauf Insulation posiadają

Oznaczenie CE Wełna mineralna firmy Knauf Insulation, produkowana w technologii ECOSE® została przetestowana pod... Więcej