Co to jest opór cieplny R izolacji termicznej?

Opór cieplny R jest jednym z najważniejszych parametrów materiałów budowlanych. To właśnie dzięki niemu, można dowiedzieć się, w jakim stopniu dane tworzywo będzie zapobiegało stratom ciepła. Jednak czym dokładnie jest opór cieplny R i co warto o nim wiedzieć?

Co to jest opór cieplny R?

Opór cieplny R jest parametrem określającym zdolność przegrody do ograniczenia przepływu ciepła. Parametr ten stosowany jest w kontekście materiałów budowlanych, by określić, w jakim stopniu zapobiegnie on stratom ciepła z budynku. Obliczenie oporu ciepła R nie jest skomplikowane. Trzeba jednak znać odpowiedni wzór, a także konkretne dane. Zalicza się do nich chociażby grubość warstwy materiału izolacyjnego – najczęściej jest ona wyrażona w metrach, a także wartość określająca współczynnik przewodzenia ciepła, który oznaczany jest symbolem λ.

Ogólny wzór na opór cieplny

Wspomniane już zostało, że do wyliczenia oporu cieplnego R niezbędna jest znajomość wzoru oraz innych wartości – grubości warstwy oraz współczynnik przewodzenia ciepła. Wzór na opór cieplny R przedstawia się następująco: d/λ. Litera “d” odpowiada grubości przegrody, zaś symbol “λ” odnosi się do wartości wspomnianego już współczynnika przewodzenia ciepła. Z obu wartości należy wyliczyć iloraz. Warto jednak zauważyć, że “λ” jest fizyczną wartością danego materiału zastosowanego do izolacji i nie jest ona zależna od jego grubości. Można więc powiedzieć, że im niższa jest wartość “λ” tym materiał będzie lepiej ograniczał straty ciepła. Jednak sam fakt tego, jak dobrze będzie izolowała cała ściana, czy dach jest już uzależnione od grubości materiału.

Wzór na opór cieplny dachu

W przypadku obliczania oporu cieplnego R dla dachu konieczne jest uwzględnienie niejednorodności przegrody. Zanim więc wykorzystany zostanie ogólny wzór na opór cieplny należy wyliczyć zarówno kres górny – RT’, jak i kres dolny – RT” dla całej przegrody lub jej powtarzalnego odcinka. Po obliczeniu obu kresów należy je uśrednić, korzystając ze wzoru: RT = (RT’ + RT’’)/2. Następnie dalsze obliczenia są identyczne jak w poprzednim wypadku – kiedy opór cieplny R wyliczany był dla przegród jednorodnych. Obliczenia te są dość skomplikowane, dlatego chcąc zachować ich poprawność oraz dokładność, można pomóc sobie odpowiednimi narzędziami do obliczania oporu cieplnego.

Jak odczytać wartość oporu cieplnego R?

Po obliczeniu ilorazu powinniśmy otrzymać wartość oporu cieplnego R. W jaki sposób należy interpretować otrzymany wynik? Otóż im wyższy jest opór cieplny R, tym dany materiał cechuje się lepszymi właściwościami izolacyjnymi i lepiej zapobiega ewentualnym stratom ciepła.

Oceń ten post