WEŁNA MINERALNA KAMIENNA – PTE

Do izolacji termicznej i akustycznej podłóg pływających na stropach betonowych, gęstożebrowych lub żelbetowych prefabrykowanych są przeznaczone płyty PTE. Stanowią doskonałą barierę akustyczną i przeciwpożarową.

Wełna mineralna kamienna PTE

Płyty układane na palecie są zabezpieczone folią ochronną PE. Opakowanie ochronne jest opatrzone logiem producenta i etykietą produktu, na której widnieją wymagane parametry techniczne i zastosowanie wełny mineralnej Knauf Insulation.

Zobacz ile zaoszczędzisz Oblicz zapotrzebowanie na produkty

Zastosowanie

Izolacja termiczna i akustyczna:

  • podłóg pływających na stropach betonowych
  • podłóg pływających na stropach gęstożebrowych
  • podłóg pływających na stropach żelbetowych prefabrykowanych

Najważniejsze cechy

Znakomite parametry izolacyjne – współczynnik przewodzenia ciepła lambda 0,036 W/mK
Produkt niepalny – najwyższa klasa odporności ogniowej A1
PTE można stosować w pomieszczeniach o podwyższonym obciążeniu użytkowym do 4 kPa.

Płyty należy układać mijankowo, na styk, przy ścianach pionowych należy zastosować dylatację w postaci pasów brzegowych z wełny mineralnej. Przed wykonaniem warstwy podkładowej płyty PTE zabezpieczamy folią izolacyjną.

Parametry techniczne

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (EN 12667)
0,036 W/m·K
Klasa tolerancji grubości (EN 13162)
T6
Klasa odporności na ogień (EN 13501-1)
A1
Nasiąkliwość krótkotrwała (EN 1609)
≤ 1 kg/m2
Nasiąkliwość długotrwała (EN 12087)
≤ 3 kg/m2
Deklarowany poziom sztywności dynamicznej (EN 29 053)
30 przy grubości 20 mm / 20 przy grubości 25 mm / 15 przy grubości 30-35 mm / 10 przy grubości 50-60 mm MN/m3
Deklarowany poziom ściśliwości (EN 12 431)
3 mm
Kod oznaczenia wyrobu
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP3-SD30-WS-WL(P) – (gr. 20 mm) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP3-SD20-WS-WL(P) – (gr. 25 mm) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP3-SD15-WS-WL(P) – (gr. 30–35 mm) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP3-SD10-WS-WL(P) – (gr. 50–70 mm)

Specyfikacja techniczna

Grubość (mm)Szerokość (mm)Długość (mm)Opór cieplnyR[m2K/W]płyt/paczkęm2/paczkę paczek/paletęm2/paletęm3/paletęNumer SAP (paleta)
2060010000,55169,6012115,202,30306161
3060010000,80106,001696,002,88308741
4040010001,1084,801676,803,07545859
5060010001,3553,002060,003,00545862
6060010001,6553,001648,002,88545860

Produkty Knauf Insulation posiadają

Atest Higieniczny PZH
Oznaczenie CE