SAME PLUSY
TERMOMODERNIZACJI OSZCZĘDZAJ Z KNAUF INSULATON

Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu? Poznaj same korzyści płynące z termomodernizacji Twojego budynku i docieplenia wełną mineralną Knauf Insulation w technologii ECOSE®.

same plusy termomodernizacji

Komfort

Opracowaliśmy rozwiązania termoizolacyjne mające na celu zapewnienie w Twoim domu komfortowego ciepła zimą
i chłodu latem. I nie tylko!

NOWOCZESNY DOM BEZ HAŁASU
Optymalna temperatura wewnątrz budynku
to kluczowy aspekt komfortu mieszkania,
szczególnie w świetle zmian klimatycznych.
Co więcej wełna mineralna Knauf Insulation charakteryzuje się doskonałymi właściwościami akustycznymi. Zanieczyszczenie domu hałasem powoduje zaburzenia snu, stres i choroby układu krążenia. Termomodernizacja budynku wełną mineralną w ECOSE® ma zasadniczy wpływ na ograniczenie hałasu w domu.

Oszczędności

Niskie współczynniki
przewodzenia ciepła wełny
mineralnej w technologii ECOSE®
to gwarancja doskonałej
izolacji termicznej.

Inwestycja w innowacyjną wełnę mineralną
Knauf Insulation w technologii ECOSE® zwraca się
nie tylko w postaci stale odczuwalnych korzyści, jak komfort cieplny i akustyczny, lecz również
w rachunkach za energię grzewczą. Termomodernizacja domu z wełną mineralną
w technologii ECOSE® to inwestycja,
która po prostu się opłaca.

Zdrowie

Jakość powietrza wewnętrznego
potwierdzona prestiżowym
certyfikatem.

certyfikat

Dzięki ECOSE® Technology, nasza wełna mineralna jest naturalnie brązowa. Nie zawiera dodatku sztucznych barwników, formaldehydu, fenoli i akrylu. Wełna mineralna od Knauf Insulation otrzymała certyfikat Eurofins Gold potwierdzający brak negatywnego wpływu na jakość powietrza wewnętrznego.

Wzrost wartości nieruchomości

Wełna mineralna Knauf Insulation
to produkt izolacyjny, które
stworzyliśmy z myślą o jutrze.

Nasze produkty izolacyjne powstały w innowacyjnej technologii ECOSE® i spełniają najsurowsze wymagania techniczne i środowiskowe, które zostaną postawione przed produktami budowlanymi w przyszłości. Termomodernizacja wełną mineralną w technologii ECOSE® pozwoli na wzrost wartości Twojej nieruchomości i długofalowe zyski dla Ciebie, jak również ewentualnych nowych właścicieli.

Ekologia

Produkty Knauf Insulation wykonane są
z naturalnie występujących oraz wtórnie wykorzystywanych surowców przy użyciu innowacyjnej technologii ECOSE®.

Wełna mineralna w ECOSE® Technology posiada Deklarację Właściwości Środowiskowych potwierdzającą, że w całym cyklu życia spełnia ona najwyższe standardy jakości, nie obciążając środowiska. W trosce o przyszłość planety pomagamy sprostać rosnącym wyzwaniom
w zakresie efektywności energetycznej
budynków i zrównoważonego rozwoju.

Zyskaj więcej
na termorenowacji

Wybierz wełnę mineralną Knauf Insulation do termomodernizacji Twojego budynku i zyskaj więcej dzięki dotacji lub uldze podatkowej w ramach rządowego programu Czyste Powietrze.

Warto wiedzieć

Prace termomodernizacyjne w budynku powinny obejmować zarówno wykonanie prawidłowej izolacji termicznej ścian i dachu, wymianę okien, jak i wymianę źródła ciepła, np. starego kotła węglowego na kondensacyjny kocioł gazowy lub pompę ciepła. Ważne, aby pamiętać o kolejności wykonywania prac: najpierw należy wykonać prace termoizolacyjne, w tym docieplenie poddasza wełną mineralną
Knauf Insulation w ECOSE® Technology, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a następnie wymienić źródło ciepła. Prawidłowa termoizolacja budynku pozwoli zatrzymać w nim ciepło, co przełoży się na niższe rachunki za ogrzewanie (niezależnie od jego źródła) oraz na komfort termiczny w pomieszczeniach.

DOTACJA

uzyskaj nawet 37 000 zł

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

odlicz od dochodu nawet 53 000 zł

Na termorenowację budynku wełną mineralną Knauf Insulation w technologii ECOSE® możesz otrzymać dotację w ramach programu „Czyste powietrze”. Jego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa jakości powietrza poprzez podnoszenie efektywności energetycznej budynków.

Inwestycję w ocieplenie budynku wełną mineralną w technologii ECOSE® możesz odliczyć od podatku. Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

Dla kogo?
  • Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych
  • Właściciele lub współwłaściciele wydzielonych budynków jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł
  • Dla osób, których przeciętny średni dochód miesięczny na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
    • 1400 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym (od lipca 2021:1564 PLN/os).
    • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym (od lipca 2021: 2189 PLN).
Dla kogo?
  • Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego
ZAKRES WSPARCIA

Przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku podnoszących jego efektywność energetyczną, a następnie dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

ZAKRES WSPARCIA

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

Masz pytania, jak otrzymać dofinansowanie na termomodernizacje domu?

WAŻNE
Program Czyste Powietrze trwa do 2029 roku. Przedsięwzięcie możesz zrealizować
w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do 30 czerwca 2029 roku.

Stan według danych aktualnych na 24 czerwca 2021 r.
Szczegółowe informacje na temat programu znajdziesz tutaj.