Oszczędzamy energię, czyli poprawiamy efektywność energetyczną domów

efektywność energetyczna domów

Temat z top listy branży budowlanej w Europie to efektywność energetyczna budynków mieszkalnych. I nic w tym dziwnego, bo im efektywniejsze są domy, tym bardziej odczuwalne będą zyski ekonomiczne i ekologiczne. Dla nas i dla środowiska.

Pytanie: “How to stay warm and save energy” jest tytułem raportu, pokazującego, jak ważna jest termomodernizacja domów w kontekście oszczędzania energii.
Raport został przygotowany przez BPIE (Buildings Performance Institute Europe) – wiodący w Europie, niezależny think tank, zajmujący się charakterystyką energetyczną budynków. Jednym z celów działalności BPIE jest dążenie do tego, by budownictwo mieszkaniowe w Unii Europejskiej było neutralne dla klimatu.

Efektywność energetyczna według raportu

• W Europie domy mieszkalne pochłaniają aż 40% energii końcowej potrzebnej do ogrzewania.
• Zużycie energii w gospodarstwach domowych krajów Unii Europejskiej wynosi 21% importu energii do UE.

Niestety budynki mieszkalne na terenie krajów należących do Unii Europejskiej, mają w większości słabe lub bardzo słabe parametry termoizolacyjności. Jeśli dodać do tego fakt, że paliwa kopalne dostarczają aż 80% energii, to mamy… No właśnie – mamy sytuację, która wymaga jak najszybszej reakcji.
Konieczne jest więc zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię, czyli poprawa ich efektywności energetycznej. Należy także dążyć do rezygnacji z paliw kopalnych.

Bez paliw kopalnianych

W krajach Unii Europejskiej należy jak najszybciej zastąpić paliwa kopalne odnawialnymi źródłami energii. To pomoże doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze budowlanym. Celem jest ich 60% redukcja (w tym sektorze) do 2030 roku.
Drugi kierunek to dywersyfikacja dostaw paliw kopalnych. Należy zwiększyć import z krajów innych niż Rosja, oraz z krajów rządzonych przez niedemokratyczne lub niestabilne rządy.

Priorytet – zmniejszenie zapotrzebowania na energię

Dlaczego powinniśmy zmniejszać zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domów?
Po pierwsze przyczyni się to do zapewnienia niezależności energetycznej krajów Unii Europejskiej.
Po drugie pomoże osiągnąć cele klimatyczne UE, czyli zmniejszyć ogólną emisję gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków a oszczędności energii?

Czy rzeczywiście kompleksowa termomodernizacja może dać wyraźną poprawę efektywności energetycznej budynków?
Gdyby odnowić wszystkie istniejące budynki mieszkalne w Unii Europejskiej, można by zaoszczędzić 777 TWh. A to oznacza 44% energii końcowej zużywanej do ogrzewania pomieszczeń!

A co oznacza kompleksowa modernizacja energetyczna?

To wszystkie działania, prowadzące do poprawy efektywności energetycznej budynków. Chodzi o termoizolację przegród zewnętrznych – dachu i ścian zewnętrznych, modernizację systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia, a także wymianę źródeł ciepła na wydajne i nieemisyjne.
Istotna jest kolejność modernizowania poszczególnych elementów. Pierwszym etapem jest zmniejszenie zapotrzebowania domu na energię, czyli izolacja termiczna poddasza wykonana np. wełny mineralnej Knauf Insulation. Dopiero, gdy ciepło nie ucieka przez przegrody, należy wymienić źródła ciepła.
Chcesz wiedzieć, ile wełny potrzeba na ocieplenie Twojego domu? Skorzystaj z naszego konfiguratora

Jakie oszczędności w krajach UE może przynieść termomodernizacja?

Z analizy przeprowadzonej przez BPIE wynika, że dzięki renowacji samych tylko dachów i ścian, w około 60% krajów Unii Europejskiej można zmniejszyć zużycie energii końcowej w domach mieszkalnych nawet o 11%.

Gdyby przeprowadzono pełną renowację domów, to do 2050 roku 16 krajów UE może osiągnąć ponad 40% oszczędności!

Największe względne oszczędności osiągnięto by w Luksemburgu (60%), Holandii (57%), Rumunii (56%) i Bułgarii (56%).
Jedna trzecia krajów UE zmniejszyłaby zużycie energii końcowej o co najmniej 50%. Ponad połowa krajów mogłaby zaoszczędzić minimum 45% energii końcowej na ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych.
Wielkość oszczędności energii zależy od różnych czynników związanych z istniejącymi budynkami. Chodzi m.in. o ich zapotrzebowanie na energię końcową (na metr kwadratowy) oraz w jakich latach zostały zbudowane. Ważne też jaki klimat panuje w danym kraju, jaka jest konstrukcja domów.
Dla przykładu – w Holandii oszczędności mogą być większe niż w Polsce. Wynika to z innego zapotrzebowania na energię końcową na metr kwadratowy. W Polsce zapotrzebowanie na energię na metr kwadratowy jest niższe niż w Holandii. Tak się dzieje, ponieważ nasze budynki mieszkalne są młodsze (35% zostało zbudowane po 2000 roku z wartościami U około 0,2 W/m²K).
W Polsce 56% budynków to domy jednorodzinne, natomiast w Holandii to aż 85%. Tamtejsze domy w 44% zostały zbudowane przed 1970 r., kiedy podaż materiałów budowlanych była niska, a dopuszczalne wartości współczynnika U wyższe.
Jeżeli chcesz poznać bardziej szczegółowe statystyki – polecamy https://www.bpie.eu/

Najwięcej energii mogą oszczędzić: Niemcy, Francja, Włochy i Polska.Te kraje mają największe bezwzględne zużycie energii końcowej i jednocześnie mogą osiągnąć największe oszczędności. Chodzi o oszczędności w ogrzewaniu pomieszczeń mieszkalnych dzięki termomodernizacji.

Potencjał oszczędności energii w Polsce

Jak kształtuje się potencjał oszczędności energii w Polsce, gdyby została przeprowadzona termomodernizacja budynków mieszkalnych? Badania pokazują zmniejszenie zużycia różnych źródeł energii (ilości podawane w TWh). Obliczono, że w Polsce można by zaoszczędzić 26,6 TWh energii otrzymanej ze spalania węgla, 7,7 gazu ziemnego, 11,0 energii odnawialnej i biopaliw.
Mamy więc duże pole do popisu!
O tym, co Knauf Insulation robi dla Fali Renowacji

Zaprzestanie marnowania energii i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych – kierunek wart uwagi!

5/5 - (8 votes)
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta