Termomodernizacja – pytania do specjalisty

Zakup odpowiednich materiałów izolacyjnych do termomodernizacji budynku wymaga dokładnego researchu rynku. Jednak nie zawsze trzeba to robić samodzielnie. Kupując wełnę mineralną Knauf można skorzystać z doświadczenia i wiedzy handlowców. O co są najczęściej pytani, jeśli chodzi o wybór wełny mineralnej?

Zapytaliśmy o to Daniela Nażgiewicza, koordynatora regionu w Knauf Insulation. Okazuje się, że najczęściej pojawiają się zapytania o dobór grubości izolacji z wełny, jej lambdy, współczynnika U, a nawet audytu energetycznego, który jest przecież niezbędny, by otrzymać dotacje na termomodernizację budynku. Oto najczęściej zadawane pytania.

Jaką grubość wełny mineralnej wybrać do ocieplenia domu?

Daniel Nażgiewicz: Grubość izolacji zależy od tego, w którym miejscu budynku ma się ona znaleźć i jakie parametry cieplne ma spełnić dana przegroda. Przegroda to element, który oddziela wnętrze budynku od środowiska zewnętrznego. W domu jednorodzinnym przegrodami są ściany zewnętrzne, dach i stropodach, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne, strop nad piwnicą, fundamenty, podłoga na gruncie. Różne grubości wełny są polecane do różnych miejsc.

Wełna Knauf (szklana i kamienna):

5 cm to minimalna grubość wełny szklanej Knauf do izolacji akustycznej, jaką możemy polecić do wypełnienia ścian działowych w technologii suchej zabudowy. Wełna akustyczna występuje również w grubościach 7,5 i 10 cm. Z kolei 5 cm wełny skalnej to najlepsze rozwiązanie akustyczne i cieplne podłóg pływających na stropach betonowych i gęstożebrowych.

  • Grubość 10 cm jest wykorzystywana do izolacji akustycznej stropów, jako wypełnienie sufitu podwieszanego lub wypełnienie ścian działowych szkieletowych o grubości 10 cm. Stosowana jest również do izolacji termicznej i akustycznej dachu skośnego, jako druga warstwa pod krokwiami.
  • Grubości 15 cm sprawdza się na poddaszu jako skuteczna bariera przed ucieczką ciepła przez dach. Należy stosować ją w układzie dwuwarstwowym: pierwsza warstwa między krokwiami, a druga prostopadle pod krokwiami. Taki układ minimalizuje powstawanie mostków termicznych i zwiększa skuteczność izolacji. Warstwa ocieplenia na poddaszu skośnym wynosi wtedy około 30 cm, co przekłada się na redukcję kosztów ogrzewania zimą i chłodzenia latem. Jeśli poddaszu są ściany działowe, to warto je również ocieplić, zachowując ciągłość izolacji ścian i dachu, a tym samym unikając wystąpienia mostków termicznych.
  • Grubość 20 cm wełny kamiennej Knauf jest przeznaczona do ocieplania ścian zewnętrznych, a wełny szklanej Knauf do uzyskania jeszcze lepszych parametrów izolacyjności termicznej dla dachów skośnych.

Więcej Produkty do izolacji – na naszym kanale YT

Co to jest współczynnik przewodzenia ciepła lambda?

Daniel Nażgiewicz: Lambda (λ) jest współczynnikiem przewodzenia ciepła [W/mK]. Charakteryzuje on dany materiał. Im λ jest mniejsza, tym materiał jest lepszym izolatorem – przepuszcza mniej ciepła. 
Niska wartość wskaźnika lambda oznacza, że wybrana wełna cechuje się dobrymi parametrami izolacyjności i pozwala na skuteczne zatrzymanie ciepła wewnątrz domu zimą i chłodu latem.

Jaki współczynnik przenikania ciepła U powinny mieć dach skośny i ściany na poddaszu?

Niewykorzystana, nieużytkowa przestrzeń poddasza ma się zamienić w pełni funkcjonalne wnętrze do spania, pracy lub spędzania wolnego czasu? Jak więc dobrać właściwy rodzaj wełny do wykonania izolacji tego typu pomieszczeń?

Daniel Nażgiewicz: Współczynnik przenikania ciepła U charakteryzuje przegrodę budowlaną, czyli na przykład dach skośny czy ścianę zewnętrzną. U jest wyrażone w jednostce W/m2K. Im niższa wartość U, tym lepsze właściwości izolacyjne przegrody, czyli mniejsze straty energii. Na wartość współczynnika U ma wpływ lambda wełny mineralnej oraz grubość izolacji. Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła jest ściśle określona w Warunkach technicznych (WT). Od 2021 roku wynosi dla dachu skośnego 0,15 W/m2K, a dla ścian zewnętrznych 0,20 W/m2K.

Warto wiedzieć:
Współczynnik U – im niższy, tym lepiej
Lambda – im niższa, tym lepiej
Grubość wełny – im większa, tym lepiej

Tak więc niska wartość wskaźnika lambda oznacza, że dany materiał cechuje się dobrymi parametrami izolacyjności i pozwala na “zatrzymanie” temperatury wewnątrz domu. Analogicznie niska wartość współczynnika U świadczy o dobrej izolacyjności termicznej całej przegrody czyli np. poddasza czy ściany zewnętrznej.

Co mostki termiczne mają wspólnego z energooszczędnością domu?

Daniel Nażgiewicz: Mostki termiczne to najogólniej mówiąc przerwy, ubytki i nieciągłości w powłoce budynku, przez które ucieka ciepło. Dlatego tak istotne jest, by ocieplając poddasze czy ściany zewnętrzne, zwrócić uwagę na dokładność termoizolacji. Jeżeli będą mostki termiczne, to temperatura na zewnątrz i wewnątrz domu będzie dążyć do wyrównania co powoduje, że straty ciepła.
Podsumowując, im lepsza izolacja termiczna, czyli redukcja mostków termicznych, tym lepsza efektywność energetyczna domu. To z kolei oznacza niższe rachunki za ogrzewanie zimą domu i jego chłodzenie latem.

Czy audyt energetyczny jest konieczny przy termomodernizacji dofinansowanej z programu Czyste Powietrze?

Daniel Nażgiewicz: Etapem poprzedzającym termomodernizację budynku powinien być audyt energetyczny. Wynik audytu pokazuje miejsca w budynku, które powinny być poddane renowacji lub wymianie.
Przeprowadzenie audytu energetycznego jest warunkiem otrzymania dofinansowania kompleksowej termomodernizacji. Powinny zostać wykonane wszystkie elementy wskazane w wybranym wariancie audytu, by zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 70 kWh/(m2/rok) lub o minimum 40%. Przed zleceniem audytu warto sprawdzić, czy osoba, która ma go wykonać posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Rzetelnych specjalistów znajdziesz na liście Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

5/5 - (2 votes)
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta