Co warto wiedzieć, by zadbać o bezpieczeństwo pożarowe domu

bezpieczeństwo pożarowe domu

Pożar to zagrożenie dla zdrowia i życia oraz straty finansowe. Niekontrolowany ogień rozwija się żywiołowo, najczęściej wymaga interwencji służb ratowniczych. Pomimo postępu w dziedzinie pożarnictwa i ratownictwa nadal pożar jest jednym z istotnych zagrożeń w życiu człowieka. Jak więc zapobiegać pożarom, zadbać o bezpieczeństwo pożarowe domu?

Jak czytamy na stronie Ministerstwa do najczęstszych przyczyn pożarów w Polsce należą:

 1. Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, najczęściej:
  • palenie tytoniu w łóżku – najczęstsza przyczyna pożarów ze skutkiem śmiertelnym;
  • kontakt otwartego ognia, np. żarzącego się papierosa z materiałem palnym, np.: w pojemniku ze śmieciami;
  • pozostawianie naczyń na kuchni gazowej bez nadzoru;
  • spalanie śmieci i odpadów, suchych liści i roślin, wypalanie traw, rozgrzewanie smoły, palenie ognisk.
 2. Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi np.
  • czyszczenie odzieży, likwidacja plam cieczami łatwopalnymi, np. benzyną, acetonem, rozpuszczalnikiem;
  • mycie podłóg cieczami łatwopalnymi, np. benzyną, acetonem, rozpuszczalnikiem;
  • rozpalanie ognia w piecu przy zastosowaniu cieczy łatwopalnej, np. rozpuszczalnika, benzyny, oleju napędowego.
  • podczas przelewania cieczy łatwopalnych, np. benzyny, rozpuszczalnika, spirytusu.
 3. Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu.
  • parkowanie pojazdów z silnikami spalinowymi, z paliwem w zbiorniku (motocykl, motorower, samochód) w pomieszczeniach, które nie są garażami.
 4. Nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych.
  • ustawienie urządzenia grzejnego za blisko materiałów palnych (nagrzewanie się materiałów prowadzi do ich zapalenia). Bezpieczna odległość materiałów palnych od gorących urządzeń elektrycznych to co najmniej 50 cm;
  • pozostawienie na dłuższy czas włączonej grzałki elektrycznej do gotowania wody;
  • pozostawienie żelazka na materiale palnym.
 5. Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych.
  • osłonięcie żarówki materiałem palnym, np. papierem;
  • przeciążanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu poprzez podłączenie zbyt dużej liczby odbiorników energii elektrycznej.
 6. Celowe podpalenia
 7. Wyładowania atmosferyczne

Czy wiesz, że: temperatura gazów pożarowych przy suficie w budynku mieszkalnym osiąga 500-600°C, a rozgorzenie może nastąpić w ciągu kilku minut od zapłonu.

Niepalna izolacja budynku – bezpieczeństwo pożarowe domu

Dlatego tak ważna jest właściwa izolacja budynku, która zwiększa odporność ogniową. O ochronie przeciwpożarowej decyduje przede wszystkim wybór odpowiedniego materiału izolacyjnego.

Wybierając produkty do izolacji, należy zwrócić uwagę na klasę reakcji na ogień. Ten parametr znajdziemy na etykiecie opakowania oraz w karcie technicznej produktów izolacyjnych. Aktualnie wyróżniamy 7 klas reakcji wyrobów budowlanych na ogień: A1, A2, B, C, D, E, F. Klasa A1 jest klasą najwyższą.

Wyroby oznaczone klasą reakcji na ogień A1 oraz A2 są niepalne i poprawiają bezpieczeństwo pożarowe. Ponadto nie wydzielają toksycznych gazów, nie kapią i nie biorą czynnego udziału w pożarze. W przeciwieństwie do niektórych palnych materiałów izolacyjnych, wełna mineralna Knauf Insulation nie przyczynia się do emisji trującego dymu, który często jest największym zagrożeniem dla ludzi już w pierwszej fazie pożaru.

Bezpieczeństwo pożarowe domu

Klasa odporności ogniowej – dla bezpieczeństwa pożarowego

Kolejnym wyznacznikiem przy wyborze izolacji jest klasa odporności ogniowej. Klasa ta wyrażona jest w minutach i w zależności od rodzaju i funkcji przegrody budowlanej określa się R (nośność ogniową), E (szczelność ogniową) oraz I (izolacyjność ogniową). Wybór wełny Knauf Insulation ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo termiczne i pożarowe w całym budynku.

Najważniejsze, co trzeba wiedzieć podczas pożaru

 • Największe zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu pożaru niesie ze sobą zadymienie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych. W przypadku pożaru w domu pamiętaj, aby:
  • wyprowadzić jak najszybciej dzieci, osoby niepełnosprawne oraz zwierzęta,
  • w zależności od zaistniałej sytuacji podjąć działania gaśnicze,
  • wyłączyć dopływ gazu i energii elektrycznej, nie otwierać okien,
  • jeśli ugaszenie pożaru we własnym zakresie jest niemożliwe, opuścić mieszkanie, zamykając drzwi jedynie na klamkę.

Nie można dopuścić do odcięcia przez pożar drogi wyjścia z domu, a gdy już do tego dojdzie, należy udać się do pomieszczenia posiadającego okno lub balkon, usytuowanego najdalej od miejsca pożaru, zabierając ze sobą (jeśli jest to możliwe) mokry koc lub ręcznik i zamykając za sobą drzwi do innych pomieszczeń na klamkę. Następnie należy wezwać pomoc przez okno lub z balkonu, a w przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia położyć się na balkonie, pod oknem i okryć szczelnie najlepiej mokrym okryciem.

Niewątpliwie ogień jest obecny w naszym życiu. To symbol życia i śmierci, znak ostrzegawczy. W wielu kulturach to mistyczny znak kontaktu i jedności człowieka z Bogiem. W naszej zaś kulturze najczęściej symbolizuje wieczność, ciepło, miłość, oświecenie duchowe, a także piekło czy karę.
W Knauf Insulation projektujemy i produkujemy materiały do izolacji tak, aby ich użytkownicy spali spokojnie. By o ogniu rozmawiali i myśleli tylko jako o symbolu, znaku, a nigdy jak o przykrym doświadczeniu.

5/5 - (8 votes)
Anna Kazusek

Autor tekstu:

Anna Kazusek
Anna należy do zespołu Knauf Insulation i odpowiada za działania marketingowe w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Zawodowo i prywatnie wspiera wszelkie projekty ProEko.
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta