Kobiecy punkt widzenia na nowoczesne budownictwo

kobiecy punkt widzenia

W branży budowlanej pracuje wiele kobiet, które swoim zaangażowaniem, pasją, profesjonalizmem i innowacyjnym podejściem wpływają na jej rozwój. Budownictwo ściśle wiąże się z ekologią, odnawialnymi źródłami ciepła, termomodernizacją i oczywiście ochroną. Jaki jest kobiecy punkt widzenia na nowoczesne budownictwo?

Z okazji Dnia Kobiet rozmawiamy z Paniami, które pracują w branży budowlanej, między innymi w firmie Knauf Insulation. Jak wygląda branża budowlana z ich punktu widzenia? Marketing, praca w firmie o międzynarodowym zasięgu czy działania proeko w instytucjach unijnych.

Wyzwania marketingowe w branży budowlanej – kobiecy punkt widzenia na nowoczesne budownictwo

Anna Kazusek – pracuje jako Marketing Manager w firmie Knauf Insulation. Odpowiada za komunikację oraz wsparcie sprzedaży w Polsce i krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia).

Kobiecy punkt widzenia na nowoczesne budownictwo - Anna Kazusek

Aniu, co uważasz za największe wyzwanie marketingowe w tej branży?

Według mnie to budowanie świadomości klimatycznej i ekologicznej. Jednym z naszych celów jest edukowanie inwestorów, jak budować domy efektywne energetycznie lub termomodernizować budynki już istniejące, wykorzystując przy tym rozwiązania, które obniżą koszty ogrzewania i chłodzenia domu oraz poprawią komfort życia mieszkańców. Bo w przeciwieństwie do zabiegów designerskich, które najczęściej polegają na odświeżeniu ścian czy zmianie dekoracji, termomodernizacja służy nam oraz następnym pokoleniom.
Około 190 milionów budynków na terenie Unii Europejskiej to obiekty nieefektywne energetycznie. Dlatego Komisja Europejska nałożyła na kraje członkowskie obowiązek opracowania i wdrożenia długoterminowych strategii renowacji. Polska opublikowała taki dokument w lutym 2021 r. Rozporządzenie zwane Taksonomią, nakłada wymogi dla budynków poddawanych renowacji – po termomodernizacji zapotrzebowanie na energię pierwotną musi być o 30% niższe, niż przed renowacją.

Najbardziej w swojej pracy lubisz…?

…projekty edukacyjne, dbające o dobrostan człowieka oraz środowiska. Wierzę, że edukacja związana z ekologią, dbaniem o zdrowie, o jakość budownictwa, o jak najbardziej przyjazną przestrzeń, w której żyjemy, wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne. Ma także wpływ na relacje, codzienne wybory, nawyki, to jakimi jesteśmy konsumentami, jak dbamy o środowisko i jak działamy każdego dnia.
Są to bliskie mi tematy, bo pokazują jak ja i moja rodzina swoimi codziennymi wyborami możemy działać na rzecz dobrostanu i przyszłości naszej planety.
Wkrótce Knauf Insulation startuje z projektem Wierzymy w… Dobrostan. Zaglądajcie na naszą stronę www.welnaknauf.pl, na nasz fanpage na Facebooku i kanał YouTube.

Praca w międzynarodowym zespole w branży budowlanej – kobiecy punkt widzenia

Nataliia Davydenko – pracuje jako Marketing Coordinator w firmie Knauf Insulation. Odpowiada za działania marketingowe w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia).

Kobiecy punkt widzenia na nowoczesne budownictwo - Natalia Davydenko

Natalia, czy według ciebie praca zespołowa w branży budowlanej czymś się wyróżnia?

Jak każda branża, budownictwo wymaga odpowiedzialnego podejścia, umiejętności szybkiego reagowania na wyzwania. Moim zdaniem głównym zadaniem zespołu jest identyfikacja potrzeb swoich klientów i zaspokojenie ich w jak najlepszy sposób. Pracując w firmie budowlanej, mam poczucie, że ta branża przynosi ludziom korzyści i satysfakcję. Nasze produkty do izolacji termicznej budynków pomagając zabezpieczyć domy, uczynić je bardziej komfortowymi. Mamy też duży wpływ na rozwój budownictwa zrównoważonego.

Pracujesz w międzynarodowym środowisku – co najbardziej cenisz w tej pracy?

Praca w międzynarodowej firmie jest dla mnie bardzo cenna. Kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, a tam mieszkałam, otrzymałam wiele wsparcia od moich polskich kolegów. Zawsze będę za to wdzięczna.
Każdy członek zespołu w Knauf Insulation posiada unikalną wiedzę i doświadczenie, którymi dzieli się z międzynarodowym zespołem. Cieszę się, że mogę przyczynić się do rozwoju i sukcesu tej firmy.

Najbardziej w swojej pracy lubisz…?

…jej dynamikę i wciąż pojawiające się nowe wyzwania. Stale podnoszę swoje kwalifikacje. Świat jest szybki i zmienny, a praca w marketingu pozwala mi zdobyć bezcenne doświadczenie i czuć, że żyję… Każdego dnia!

Międzynarodowa działalność PROECO – kobiecy punkt widzenia na nowoczesne budownictwo

Katarzyna Wardal-Szmit – w Knauf Insulation odpowiada za relacje ze światem instytucji publicznych zarówno w Polsce, jak i w strukturach unijnych w Brukseli. Reprezentuje Knauf Insulation w stowarzyszeniach sektora wełny mineralnej oraz ogólnie producentów rozwiązań, pozwalających oszczędzać energię. Współpracuje z wieloma fundacjami, światem nauki oraz inicjatywami obywatelskimi.

Kobiecy punkt widzenia na nowoczesne budownictwo - Katarzyna Wardal

Kasiu, jak postrzegasz pozycję kobiet w strukturach europejskich?

Z mojej perspektywy na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, od kiedy zaczęłam pracować w Brukseli, zmieniło się bardzo wiele. Zaczynając od pierwszej kobiety na stanowisku przewodniczącej Komisji Europejskiej, pani Ursuli von der Leyen, po fakt, że obecnie przewodniczącą Parlamentu Europejskiego jest kobieta – Roberta Metsola.
Komisarzem ds. Energii, bardzo ważnej i strategicznej funkcji, jest również kobieta – Kadri Simson.
Ciekawostką jest fakt, że w czasie, gdy tworzono skład obecnej Komisji Europejskiej, było jasne, że kraje, które wystawią silne kandydatury kobiet na stanowiska Komisarzy, będą miały większe szanse na otrzymanie tek, które je interesują.

Największe wyzwanie PROECO, jakie stoi przed branżą budowlaną to według Ciebie?

Budownictwo odpowiada za wykorzystywanie ponad 50% wszystkich wydobywanych surowców w Europie i wytwarza ponad 35% wszystkich odpadów. Gospodarka w obiegu zamkniętym nie może więc efektywnie zaistnieć bez udziału sektora budowlanego.
Stworzenie gospodarki w obiegu zamkniętym wymaga aktywnego udziału całego sektora budowlanego. W Knauf Insulation „realizacja gospodarki o obiegu zamkniętym” jest jednym z naszych długoterminowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wyznaczyliśmy kluczowe ilościowe zobowiązania, w tym zero odpadów na wysypiska, korzystanie z zasobów, które mają minimalny wpływ na środowisko i zmniejszanie śladu środowiskowego naszych opakowań.

Najbardziej w swojej pracy lubisz…?

…kiedy moje wysiłki prowadzą do konkretnych rezultatów.

Zrównoważone budownictwo – kobiecy punkt widzenia

Justyna Glusman – pełni funkcję Dyrektorki Zarządzającej stowarzyszenia Fala Renowacji. To organizacja założona przez liderów z branży produkcji materiałów i technologii budowlanych, którym zależy na promocji idei zrównoważonego budownictwa. Jednym z zadań Fali Renowacji jest uświadamianie zarówno społeczeństwu, jak i politykom, ogromnego znaczenia, jakie ma redukcja zużycia energii i co za tym idzie, emisji gazów cieplarnianych przez budynki. Prowadzi codzienną działalność stowarzyszenia, badając wraz z zespołem, jakie są przeszkody na drodze do efektywnej modernizacji energetycznej budynków w Polsce oraz jak je pokonać. Realizuje działania edukacyjne.

Kobiecy punkt widzenia na nowoczesne budownictwo - Justyna Glusman

Justyna, dlaczego właśnie zrównoważone budownictwo, fala renowacji znalazły się w obszarze twoich zainteresowań zawodowych?

Od wielu lat zajmuję się tematyką zrównoważonego rozwoju i transformacji klimatycznej, w szczególności miast. Ponieważ produkcja i dostarczanie energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu do budynków to jedno z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych, temat budynków jest mi bliski od lat. Nie przeprowadzimy skutecznej transformacji bez znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób spowodować, by zmniejszyć bilans zużycia energii przez budynki. To z jednej strony wyzwanie, ale z drugiej także ogromna szansa. Trzeba pamiętać, że fala renowacji budynków wiąże się także z ogromnymi korzyściami dla gospodarki, jak i społeczeństwa. Powstaną nowe, wysokiej jakości miejsca pracy, poprawi się jakość powietrza, a rozwój technologii poprawi konkurencyjność całej gospodarki.

Jak postrzegasz pozycję kobiet w branży budowlanej, dość trudnej, inżynierskiej, zdominowanej jednak przez mężczyzn?

Przyznam, że w mojej pracy spotykam się z mnóstwem profesjonalnych kobiet. Nie odnoszę wrażenia, że jest to branża zdominowana przez jedną płeć. Być może jest ich mniej w zawodach typowo wykonawczych, natomiast w branży budowlanej, która dziś jest także sektorem wysoko zaawansowanym technologicznie, kobiety odnajdują się co najmniej tak dobrze, jak mężczyźni.

Najbardziej w swojej pracy lubisz…?

… jak widać wymierne jej efekty. Na przykład organizuję ciekawe wydarzenie, proponuję nowe, korzystne rozwiązanie – zarówno dla środowiska naturalnego, jak i społeczności. To wyjątkowe, że w obecnej roli mogę mieć wpływ na polityki publiczne, które choć wdrażane w skali kraju, mają szanse przełożyć się na wymierne korzyści w skali globalnej. To daje ogromną satysfakcję!

5/5 - (8 votes)
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta