Czy AI może pomóc w procesie budowy domu? Jak mądrze wykorzystać nowe technologie? 

W dzisiejszych czasach technologia stale ewoluuje, przynosząc ze sobą nowe możliwości i innowacje we wszystkich dziedzinach życia, w tym także w budownictwie. Sztuczna inteligencja (AI) oferuje szereg narzędzi i rozwiązań zarówno dla architekta, inwestora, jak i firmy wykonawczej, które mogą znacząco usprawnić proces budowy, zarządzanie projektem, kontrolę jakości oraz optymalizację kosztów. Poniżej wyjaśniamy, jak Czat GPT i Google Gemini pomagają przy budowie domu.

Budowa lub modernizacja domu spędza Ci sen z powiek? Każdego dnia pojawiają się nowe pytania lub problemy, które wymagają szybkiego podejmowania decyzji? Przeszukiwanie wielu stron internetowych, aby znaleźć odpowiedź pochłania czas, ale nie przybliża do rozwiązania. – Brzmi znajomo?
W tym artykule pokażemy na przykładach, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc zwykłemu Kowalskiemu w procesie budowy domu, modernizacji czy ocieplenia domu.

Jak wykorzystać dwa darmowe narzędzia AI Google Gemini i Czat GPT na każdym etapie budowie domu?


Obecnie nie musisz mieć szerokiej wiedzy na temat budowy domu. AI może wesprzeć Cię w planowaniu, projektowaniu, a także prowadzeniu poszczególnych etapów budowy domu, ocieplenia domu, czy termomodernizacji starego domu. Sztuczną inteligencję (AI) możesz również wykorzystać m.in. do zdobywania wiedzy na temat związany z pozyskiwaniem środków na finansowanie budowy czy termomodernizację.

Z pomocą inwestorom indywidualnym przychodzą chat Google Gemini i chatGPT OpenAI. Oba narzędzia rewolucjonizują sposób, w jaki obecnie szukamy informacji w Internecie.  Dzięki dostępowi do rozległej bazy danych i zdolności szybkiego przeszukiwania zasobów online oraz maszynowego uczenia, platformy te są w stanie udzielać odpowiedzi na szereg pytań związanych z projektowaniem domu, budową domu, modernizacją domu, wykończeniem, ociepleniem czy termomodernizacją. Pomogą oszacować koszty inwestycji, przygotują potrzebną listę materiałów budowlanych, wskażą wykonawców oraz odpowiedzą na szereg innych szczegółowych pytań.

Jak wykorzystać AI w planowaniu budowy domu?

Przykład 1

Aby zilustrować możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji, poprosiliśmy CzatGPT o pomoc w stworzeniu harmonogramu prac związanych z budową domu.

Zadaliśmy pytanie: Jak powinien wyglądać harmonogram prac dla inwestora związanych z budową domu jednorodzinnego.

Odpowiedź ChatGPT:

Harmonogram prac związanych z budową domu jednorodzinnego może być różny w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość domu, lokalne przepisy budowlane, dostępność materiałów, sezonowość, warunki pogodowe, oraz indywidualne preferencje inwestora. Poniżej znajduje się ogólny zarys, jak powinien wyglądać taki harmonogram:

 1. Przygotowanie terenu (1-2 tygodnie):
  • Wytyczenie granic działki.
  • Wywóz ewentualnych gruzów lub roślinności.
  • Wykonanie wstępnej niwelacji terenu.
 2. Fundamenty (2-4 tygodnie):
  • Wykop pod fundamenty.
  • Wylewka betonowa pod fundamenty.
  • Montaż fundamentów.
 3. Konstrukcja ścian zewnętrznych (2-4 tygodnie):
  • Montaż ścian zewnętrznych (z cegły, bloczków betonowych lub drewna).
 4. Konstrukcja dachu (2-3 tygodnie):
  • Montaż więźby dachowej.
  • Pokrycie dachu (dachówka, blacha).
 5. Instalacje (2-4 tygodnie):
  • Elektryczne (prowadzenie przewodów, instalacja gniazdek, przełączników).
  • Wodno-kanalizacyjne (prowadzenie rur, instalacja sanitariatów).
  • Ogrzewanie (montaż pieca, rur, grzejników).
 6. Konstrukcja ścian wewnętrznych (2-3 tygodnie):
  • Montaż ścian wewnętrznych (z płyt gipsowo-kartonowych lub innego materiału).
 7. Wykończenie wewnętrzne (4-8 tygodni):
  • Podłogi (układanie płytek, parkietu, wykładzin).
  • Ściany (malowanie, tapetowanie).
  • Montaż drzwi i okien.
  • Montaż armatury sanitarno-budowlanej.
 8. Wykończenie zewnętrzne (2-4 tygodnie):
  • Malowanie lub tynkowanie ścian zewnętrznych.
  • Montaż elewacji.
  • Układanie chodników, kostki brukowej.
 9. Ostatnie prace wykończeniowe (2-4 tygodnie):
  • Montaż listew wykończeniowych.
  • Sprzątanie terenu.
  • Ostateczne inspekcje i poprawki.

Należy pamiętać, że harmonogram ten może się różnić w zależności od specyfiki projektu i lokalnych warunków. Ważne jest również uwzględnienie ewentualnych opóźnień, na przykład spowodowanych przez pogodę czy dostępność materiałów, co może wpłynąć na cały proces budowy. Dlatego też elastyczność i regularne aktualizacje harmonogramu są kluczowe dla sprawnego postępu prac.

Jak wykorzystać AI planując termomodernizację domu?

Przykład 2

W kolejnej próbie, poprosiliśmy sztuczną inteligencję o wybór materiału na ocieplenie domu.

Odpowiedź Google Gemini :

Wybór materiału na ocieplenie domu zależy od kilku czynników:

1. Właściwości izolacyjne:

 • Współczynnik przewodzenia ciepła (λ): Im niższy współczynnik λ, tym lepsze właściwości izolacyjne materiału. Popularne materiały izolacyjne to:
  • Styropian (λ = 0,031-0,045 W/(m·K))
  • Wełna mineralna (λ = 0,030-0,045 W/(m·K))
  • Pianka poliuretanowa (λ = 0,023-0,040 W/(m·K))

2. Cena:

 • Styropian jest najtańszym materiałem izolacyjnym.
 • Wełna mineralna jest droższa od styropianu, ale ma lepsze właściwości izolacyjne akustyczne i jest bardziej odporna na ogień.
 • Pianka poliuretanowa jest najdroższym materiałem izolacyjnym, ale ma najlepsze właściwości izolacyjne i jest łatwa w montażu.

3. Miejsce zastosowania:

 • Styropian najczęściej stosowany jest do ocieplenia ścian zewnętrznych.
 • Wełna mineralna może być stosowana do ocieplenia ścian zewnętrznych, dachów, poddaszy i stropów.
 • Pianka poliuretanowa może być stosowana do ocieplenia ścian zewnętrznych, dachów, poddaszy, stropów i fundamentów.

4. Inne czynniki:

 • Odporność na ogień: Wełna mineralna jest bardziej odporna na ogień niż styropian.
 • Właściwości akustyczne: Wełna mineralna ma lepsze właściwości izolacyjne akustyczne niż styropian.
 • Paroprzepuszczalność: Wełna mineralna jest bardziej paroprzepuszczalna niż styropian, co oznacza, że pozwala na swobodne odprowadzanie pary wodnej ze ścian.

Jak wykorzystać Gemini Google i Czat GPT do kalkulacji kosztów termomodernizacji?

Kolejnym sposobem na wykorzystanie AI jest pomoc w oszacowaniu kosztów termomodernizacji budynku: zarówno materiałów, jak i prac wykonawczych.

Oto jak poradził sobie z tym zadaniem darmowy chat Google Gemini:

Zadaliśmy pytanie: Jaki będzie koszt ocieplenia domu z roku 1990, powierzchnia 120 m2, parter, piętro i poddasze?

Odpowiedź: Koszt ocieplenia domu z 1990 roku o powierzchni 120 m2, parteru, piętra i poddasza może się wahać od 25 000 zł do 50 000 zł. Dokładna cena zależy od kilku czynników, takich jak:

 • Rodzaj materiału izolacyjnego: Do ocieplenia domów najczęściej używa się styropianu, wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej. Każdy z tych materiałów ma swoje wady i zalety, a także różną cenę.
 • Grubość izolacji: Grubość izolacji ma wpływ na jej skuteczność, a także na cenę. Im grubsza izolacja, tym lepsza ochrona termiczna, ale też wyższy koszt.
 • Powierzchnia ścian: Koszt ocieplenia jest proporcjonalny do powierzchni ścian. Im większa powierzchnia ścian, tym wyższy koszt.
 • Cena robocizny: Cena robocizny może się różnić w zależności od regionu i firmy wykonawczej.

Przykładowe ceny materiałów izolacyjnych:

 • Styropian: 15-30 zł/m2
 • Wełna mineralna: 30-50 zł/m2
 • Pianka poliuretanowa: 60-80 zł/m2

Przykładowe ceny robocizny:

 • Ocieplenie styropianem: 20-30 zł/m2
 • Ocieplenie wełną mineralną: 30-40 zł/m2
 • Ocieplenie pianką poliuretanową: 40-50 zł/m2

Dodatkowe koszty:

 • Montaż rusztowania: 5-10 zł/m2
 • Wykończenie elewacji: 20-50 zł/m2

Aby uzyskać dokładną wycenę ocieplenia domu, należy skontaktować się z kilkoma firmami wykonawczymi i poprosić o ofertę.

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję do przygotowania zapytania ofertowego?

W kolejnym kroku poprosiliśmy AI o przygotowanie wzoru zapytania ofertowego na wykonanie prac termomodernizacyjnych.

Odpowiedź Google Gemini:

Zapytanie ofertowe

Dane Zamawiającego:

 • Nazwa firmy:
 • Adres:
 • Telefon:
 • Email:

Przedmiot zapytania:

 • Ocieplenie domu jednorodzinnego

Opis przedmiotu zamówienia:

 • Dom jednorodzinny z 1990 roku, parter, piętro i poddasze
 • Powierzchnia użytkowa: 120 m2
 • Ściany: murowane z cegły
 • Dach: skośny, pokryty dachówką

Wymagania:

 • Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, poddasza i stropu
 • Zastosowanie materiałów izolacyjnych o współczynniku λ ≤ 0,035 W/mK
 • Grubość izolacji ścian: 15 cm
 • Grubość izolacji poddasza: 20 cm
 • Montaż rusztowania
 • Wykończenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym

Termin realizacji:

 • Do uzgodnienia

Warunki płatności:

 • Przelew 30 dni po zakończeniu prac

Kryteria wyboru oferty:

 • Cena
 • Doświadczenie firmy
 • Jakość materiałów
 • Termin realizacji

Dodatkowe informacje:

 • Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji warunków oferty
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny

Prosimy o przesyłanie ofert na adres email: [adres email] do dnia [data].

W tytule wiadomości prosimy wpisać “Ocieplenie domu”.

Z poważaniem,

[Nazwa firmy]

[Podpis]

[Pieczątka]

Załączniki:

 • Rzut parteru
 • Rzut piętra
 • Rzut poddasza
 • Przegląd techniczny budynku

Uwaga:

 • Powyższe zapytanie ofertowe jest tylko przykładem. Należy je dostosować do swoich potrzeb.
 • Przed wysłaniem zapytania ofertowego do firm wykonawczych należy dokładnie sprawdzić wszystkie informacje.

Mam nadzieję, że ten wzór zapytania ofertowego będzie dla Ciebie pomocny.

Podsumowanie

Pokazaliśmy zaledwie ułamek możliwości, jakie oferuje AI. Lista pytań, które możemy zadać jest nieograniczona. Dzięki narzędziom opartym na sztucznej inteligencji AI, możliwe jest uzyskanie szybkich i precyzyjnych odpowiedzi na wiele z nich.

Pamiętaj, że technologia sztucznej inteligencji cały czas się rozwija. Każdego dnia do Internetu trafiają miliony informacji zarówno sprawdzonych jak i fake newsów. Dlatego, korzystaj z tej technologii rozważnie oraz weryfikuj przekazywane przez AI informacje, podobnie jak ma to miejsce w przypadku informacji zawartych w standardowych witrynach internetowych.

5/5 - (3 votes)
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta