Program Czyste Powietrze – jak z niego skorzystać w 2024?

Czego się dowiesz z artykułu?:

     • Dla kogo jest program Czyste Powietrze 2024?

     • Na co można uzyskać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze?

     • Jaka jest wysokość dofinansowania na termomodernizację w 2024 roku?

     • Jakie są formy dofinansowania w programie Czyste Powietrze?

     • Jaki jest czas trwania programu Czyste Powietrze? Jak z niego skorzystać w 2024 roku?

     • Jak złożyć wniosek?

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program, mający na celu poprawę jakości powietrza (redukcję smogu) poprzez dofinansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz wymianę źródeł ciepła (starych pieców) na bardziej ekologiczne. Wysokość dopłat na termomodernizację w 2024 roku zależy od poziomu dochodów oraz zakresu inwestycji. Najwyższa kwota dofinansowania na kompleksową termomodernizację wynosi 135 tys. zł.

Z artykułu dowiesz się:

 • Dla kogo jest program Czyste Powietrze 2024?
 • Na co można uzyskać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze?
 • Jaka jest wysokość dofinansowania na termomodernizację w 2024 roku?
 • Jakie są formy dofinansowania w programie Czyste Powietrze?
 • Jaki jest czas trwania programu Czyste Powietrze? Jak z niego skorzystać w 2024 roku?
 • Jak złożyć wniosek?

Dla kogo jest program Czyste Powietrze 2024?

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami:

 • jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
 • lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Roczny dochód osoby starającej się o dotację nie może przekraczać kwoty 135 000 zł.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinasowanie na:

 • audyt energetyczny
 • termomodernizację, czyli ocieplenie budynku, np. z zastosowaniem wełny mineralnej Knauf
 • wymianę drzwi i okien,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • wymianę kopciucha, na kotły gazowe i olejowe lub kotły na paliwo stałe (zagazowujące drewno lub na pellet drzewny),
 • modernizację instalacji grzewczej,
 • instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompy ciepła powietrze/woda,
 • pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • gruntowe pompy ciepła,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montaż instalacji PV, czyli instalacji fotowoltaicznej (paneli słonecznych).

Jaka jest wysokość dofinansowania na termomodernizację w programie Czyste Powietrze 2024?

Dofinansowanie oraz poziom dotacji wynosi od 40% do 100%. Dotacja jest bezzwrotna.

W ramach programu Czyste Powietrze w 2024 roku właściciele domów mogą uzyskać następujące kwoty, w zależności od zakresu remontu oraz poziomy dochodów wnioskodawcy:

 1. Poziom najwyższy – do 135 000 zł dofinansowania z kompleksową termomodernizacją budynku.

Taka najszersza termomodernizacja obejmuje wymianę źródła ciepła na pompę ciepła, instalację wentylacji z rekuperacją, montaż fotowoltaiki oraz docieplenie budynku, np. materiałami izolacyjnymi Knauf, które cieszą się bardzo dobrą opinią wśród wykonawców termomodernizacji.

O taką kwotę dotacji mogą ubiegać się osoby, których średni miesięczny dochód na osobę wynosi:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1526 zł – w jednoosobowym.
 1. Poziom podwyższony – o kwotę w przedziale od 59 tys. zł (bez kompleksowej termomodernizacji) do 99 tys. zł (z kompleksową termomodernizacją) mogą wnioskować osoby, których średnie miesięczne dochody na osobę nie przekraczają:
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
 1. Poziom podstawowy – dofinasowanie od 41 tys. zł (bez kompleksowej termomodernizacji) do 66 tys. zł (z kompleksową termomodernizacją) jest dla tych, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 tys. zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz wieloosobowym.
 2. Dodatkowo przewidziano dofinansowanie do 1200 zł na obowiązkowy audyt energetyczny.

Pamiętaj, że ocieplenie budynku, z zastosowaniem wełny mineralnej Knauf wpływa na znaczącą poprawę warunków termicznych w budynku, przyczyniając się zarazem do zmniejszenia zużycia energii.

Jakie są formy dofinansowania w programie Czyste Powietrze 2024?

W programie można ubiegać się o trzy formy dofinansowania:

 1. Dotacja, czyli dofinansowanie polegające na wypłacie przyznanych środków po zrealizowaniu części lub całości inwestycji.
 2. Dotacja z prefinansowaniem, polegająca na wypłacie części dotacji (w formie zaliczki) przed rozpoczęciem przedsięwzięcia lub na jego początku oraz pozostałej części dotacji po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia.
 3. Dofinansowanie na częściową spłatę kredytu kapitału bankowego, wypłacanego przez banki, które są partnerami programu Czyste Powietrze.

Czas trwania programu Czyste Powietrze – jak złożyć wniosek?

Realizacja programu została zaplanowana na lata 2018–2029, przy czym obowiązują następujące terminy:

 • nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym,
 • podpisywanie umów do 31.12.2027 r,
 • wydatkowanie środków do 30.09.2029 r.

Wniosek można złożyć na: 

 • rozpoczęte inwestycje (do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku),
 • planowane inwestycje.

Wnioski o dofinansowanie składa się w urzędzie gminy lub Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Aby otrzymać dotację, należy rozliczyć wykonaną inwestycję.

Warto pamiętać, że w zależności od zmian w przepisach oraz dostępnych środków finansowych, procedury i zasady korzystania z programu Czyste Powietrze mogą ulec zmianie. Dlatego też zawsze warto śledzić aktualne informacje i konsultować się z odpowiednimi instytucjami przed przystąpieniem do realizacji projektu termomodernizacyjnego.


Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy decyzjach o wyborze ekipy, doborze materiałówskontaktuj się z nami

4.9/5 - (7 votes)
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta