Premia termomodernizacyjna – jak ją uzyskać?

Czego się dowiesz z artykułu?:

  • Czy premia termomodernizacja jest pożyczką
  • Jakiej wysokości premię można otrzymać na termomodernizacją
  • Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać premię

Planujesz wziąć kredyt na remont swojego domu? Możesz starać się o Premię Termomodernizacyjną, która przysługuje inwestorom realizującym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i stanowi spłatę części zaciągniętego kredytu. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela takich premii.

Warto zacząć od określenia, co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Najogólniej rzecz ujmując to działania, w wyniku których zmniejszy się roczne zapotrzebowanie budynku na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. Termomodernizacja ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej domu

Jakie zmiany powinna przynieść termomodernizacja? W budynkach mieszkalnych roczne zapotrzebowanie na energię powinno się zmniejszyć o co najmniej 10% – gdy modernizuje się tylko system grzewczy, a w pozostałych o minimum 25%.

Wysokość premii termomodernizacyjnej

Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa osobom, które realizują przedsięwzięcie termomodernizacyjne na kredyt. Premia stanowi spłatę części tego kredytu. Zatem osoby remontujące budynek wyłącznie z własnych środków nie mogą z niej korzystać.

Premia termomodernizacyjna jest przyznawana przez BGK w wysokości:

  • 16% kosztów przedsięwzięcia
  • 21% kosztów przedsięwzięcia – gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy co najmniej: 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 6 kW – w przypadku pozostałych budynków.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Podstawowym warunkiem jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej, składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

  • Bank kredytujący ocenia zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawia wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu.
  • Kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia i wynosić nie mniej niż wysokość przysługującej premii.
  • Kredyt jest uruchamiany pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej.

Jak przeprowadzić audyt energetyczny potrzebny do uzyskania premii?

Audyt energetycznyzajrzyj do naszego słownika – to opracowanie, które wykonuje się po to, by określić energooszczędność budynku oraz przedstawić zakres prac termomodernizacyjnych. Audyt wskazuje też optymalne rozwiązania, biorąc pod uwagę koszty realizacji przedsięwzięcia oraz wynikające z niego oszczędności energii.

Audytor przygotowuje opis stanu budynku i jego paramentów. Dotyczy systemu ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, izolacji wszystkich ścian i dachu oraz stolarki otworowej, czyli okien i drzwi. Dzięki audytowi można optymalnie zaplanować modernizację systemu grzewczego i izolacji termicznej budynku, określić koszty termomodernizacji, ale i oszacować oszczędności, jakie przyniesie termomodernizacja.

Przypominamy, że audyt jest niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie kredytu z premii termomodernizacyjnej.

Bez ciepłych ścian i dachu nie ma energooszczędnego domu

Aby uzyskać premię, należy osiągnąć wymagane w ustawie oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Jeżeli dom ma słabą izolację termiczną, to nawet wymiana instalacji grzewczej i źródła ciepła np. na nowoczesny kocioł kondensacyjny czy pompę ciepła nie poprawi znacząco efektywności energetycznej budynku.

Do tego niezbędne są dobrze ocieplone dach i ściany zewnętrzne. Korzystając z dofinansowania, korzystajmy z produktów i usług wysokiej jakości, bo wtedy na pewno odczujemy korzyści – nie tylko finansowe, ale także, a może przede wszystkim – komfort termiczny i akustyczny w domu. Będzie ciepło zimą, chłodno latem, a okrągły rok cicho.

Izolując wełną mineralną Knauf Insulation można mieć pewność zarówno jakości, jak i trwałości ocieplenia. Jakimi produktami możesz modernizować swój dom? Sprawdź tu: UNIFIT 033 UNIFIT 035 UNIFIT 039

5/5 - (7 votes)
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta