Marcin Starzec

Jest właścicielem firmy Kosztorysy Nadzór Realizacja, w której wraz z zespołem specjalistów pomaga inwestorom, projektantom i wykonawcom planować koszty niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy. Na etapie realizacji robót nadzoruje cały proces inwestycyjny, dbając o przestrzeganie założonych standardów jakościowych oraz budżetu.

Jest pracownikiem dydaktycznym Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Należy do Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

Z organizacją i technologią robót budowlanych oraz kosztorysowaniem jest związany od ponad 20 lat, nie tylko od strony dydaktycznej, ale także praktycznej.

A prywatnie? „Uwielbiam podróże, zwłaszcza kulinarne, a także dobrą książkę i relaks z dala od zgiełku cywilizacji.”