Kosztorys budowy – rzecz warta szczególnej uwagi

Przygotowanie kosztorysu to według mnie niezbędny etap przed podjęciem ostatecznej decyzji o rozpoczęciu budowy. Jak dobrze wykonać kosztorys, by podczas budowy realia nie zweryfikowały za mocno danych z tabelki na papierze? Jakie konsekwencje może mieć budowanie bez dokładnego kosztorysu?

Bez kosztorysu trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek inwestycję. Przygotowany w sposób kompleksowy kosztorys pozwala poznać, jeszcze przed podjęciem decyzji o budowie:
• poziom kosztów,
• ustalić zakres robót i nakład pracy,
• zorientować się ile czasu zajmie wykonanie poszczególnych etapów robót oraz całości inwestycji,
• jakie będzie zapotrzebowanie i wykorzystanie materiałów budowlanych i sprzętu,
• w wypadku budowy na kredyt, pomaga przygotować się do złożenia wniosku kredytowego.

Prawidłowo przygotowany kosztorys, czyli jak?

W prawidłowo przygotowanym kosztorysie Inwestor ma podgląd cen, które zostały przyjęte do kalkulacji. Poziom cen można ustalić w zależności od potrzeb: mogą być ceny od konkretnych dostawców materiałów czy systemów, mogą też być ceny z hurtowni lub marketów budowlanych. Często na potrzeby kalkulacji, przyjmuje się średnie ceny rynkowe z danego okresu oraz z danego regionu np. miasta czy województwa, z którego będą dostarczane materiały i rozwiązania przewidziane w projekcie.
Kosztorys powinien zostać przygotowany przez specjalistę z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, tak aby nie pominąć wyceny robót, które wynikają z technologii przewidzianej przez np. producenta systemowego rozwiązania.
Podczas budowy inwestor może dzięki kosztorysowi kontrolować i optymalizować wydatki tak, aby utrzymać najwyższy zakładany standard budowy.
Pamiętajmy, że niezbędnym elementem kosztorysu jest przedmiar lub obmiar robót. Co to oznacza? To zestawienie, najczęściej tabelaryczne, przewidywanych do wykonywania robót, spisanych w technologicznej kolejności ich wykonania i szczegółowo opisanych, włącznie z wyliczeniem ilości tych robót.
Prawidłowo wykonany przedmiar lub obmiar robót pozwoli na prawidłowe wykonanie wyceny prac budowlanych.

Czym różni się kosztorys ofertowy a podwykonawczy

Zanim podejmie się decyzję, któremu wykonawcy powierzyć wykonanie robót warto porównać ceny, jakie proponują poszczególni oferenci.
Kosztorys ofertowy wykonany przed rozpoczęciem robót pozwala zweryfikować oferty potencjalnych wykonawców zarówno pod względem cen, jak i zakresów oferowanych prac. Dzięki kosztorysom ofertowym można dowiedzieć się, jakie roboty uwzględnili wykonawcy w swoich ofertach, a także jakie ceny zaproponowali w poszczególnych zakresach prac.
Kosztorys ofertowy załączony do umowy z wykonawcą pozwoli również np. uchronić inwestora przed skutkami nieporozumień co do zakresów poszczególnych robót czy jakości i standardów wbudowanych materiałów czy urządzeń.
To, jaki kosztorys należy przygotować, zależy od zapisów w umowie między Inwestorem a Wykonawcą. Jeżeli umawiamy się na rozliczenie ryczałtowe, to w zasadzie wystarczy tylko kosztorys ofertowy przygotowany przez wykonawcę na podstawie projektu w formie uproszczonej.
Kosztorys powykonawczy sporządza się np. w wypadku remontu, gdy nie mamy pewności co do zakresu prac, jakie będą potrzebne.
Jak sama nazwa wskazuje wykonuje się go po wykonaniu określonego zakresu robót. Taki kosztorys stanowi kalkulację wartości robót w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy kosztorys ofertowy nie został wykonany. Wcześniej oczywiście należy ustalić z Wykonawcą zakres cen jednostkowych za poszczególne rodzaje robót. Natomiast rzeczywiste ilości robót są sprawdzane po ich wykonaniu. I dopiero wtedy można rozliczyć się z wykonawcą.

5/5 - (1 vote)
Marcin Starzec

Autor tekstu:

Marcin Starzec
Jest właścicielem firmy Kosztorysy Nadzór Realizacja, w której wraz z zespołem specjalistów pomaga inwestorom, projektantom i wykonawcom planować koszty niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy.
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta