Kierunek zeroemisyjność!

Europa dąży do maksymalnego ograniczenia zużycia energii. Wręcz konieczne staje się podwojenie tempa modernizacji energetycznej budynków. Coraz powszechniejsze muszą być inwestycje kompleksowe, które pozwolą na osiągnięcie zeroemisyjności budynków.

Europa zeroemisyjność

W związku z sytuacją geopolityczną jest także inny nowy cel – uniezależnienie się od importu paliw kopalnych z Rosji. Wdrożenie założeń pakietu „Fit for 55” do roku 2030 oraz działania w ramach inicjatywy RePowerEU, pozwolą zaoszczędzić tyle gazu ziemnego, ile wynosi połowa jego importu ze wschodu.
Najważniejsze reformy dla modernizacji energetycznej budynków to m.in.:
• wprowadzenie ogólnoeuropejskiego standardu budynku zeroemisyjnego,
• zobowiązanie państw członkowskich do modernizacji co roku minimum 3% budynków będących własnością instytucji publicznych,
• wprowadzenie minimalnych standardów energetycznych budynków,
wzrost udziału OZE (odnawialne źródła energii).

Na poziomie krajowym realizuje się krok po kroku Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB). Jest zbieżna z założeniami pakietu „Fit for 55” jeśli chodzi o konieczność osiągnięcia odpowiedniej skali działań, zwiększenia liczby głębokich renowacji oraz skoncentrowaniu się przede wszystkim na modernizacji budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej.

O zeroemisyjności nieco więcej

Środowisko naukowe nie ma wątpliwości, że uniknięcie katastrofy klimatycznej jest możliwe jedynie poprzez osiągnięcie globalnej neutralności klimatycznej. Co to oznacza? Równowagę pomiędzy emitowaniem a pochłanianiem gazów cieplarnianych. Unia Europejska postawiła cel, który musi zostać osiągnięty najpóźniej do 2050 roku – redukcja emisji gazów cieplarnianych w takim zakresie, by wywołany nimi globalny przyrost temperatury nie przekroczy 1,5°C.
Neutralności klimatyczna wymaga wprowadzania standardu zeroemisyjnego budynku. Takie budynki mają wskaźnik emisji CO2 na świadectwie charakterystyki energetycznej równy zero.
Emisja gazów cieplarniach w budownictwie związana jest przede wszystkim z ogrzewaniem budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej w oparciu o paliwa kopalne, głównie węgiel kamienny. Zatem kluczowe jest odejście od węgla w lokalnych źródłach ciepła i trzeba to przeprowadzić najpóźniej do końca 2030 roku.
Zwracamy uwagę na bardzo ważny aspekt w dążeniu do neutralności klimatycznej. Jeżeli w budynkach o niskich standardach energetycznych, zacznie się od wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne, to będzie to praktycznie nieopłacalne. Dlaczego? Po termomodernizacji ścian i dachu budynku, źródła te będą miały za dużą moc w stosunku do rzeczywistych potrzeb
cieplnych budynków. Stąd tak ważna jest kolejność termomodernizacji. https://welnaknauf.pl/poradnik/termoizolacja-jakie-oszczednosci-moze-przyniesc/
W pierwszej kolejności należy przeprowadzić:

 • termomodernizację przegród budynku,
 • stolarki otworowej,
 • dopiero wtedy wymieniać źródła ciepła.

Jakie działania są najbardziej konieczne, by przyspieszyć tempo termomodernizacji?

Jeśli chodzi o budynki jednorodzinne, to należałoby:
podnieść poziom i intensywność dotacji tak, aby umożliwiały one przeprowadzanie kompleksowej i głębokiej modernizacji energetycznej, czyli eliminację strat energii przez przegrody zewnętrzne, poprawę efektywności energetycznej systemów technicznych budynków (ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia) oraz wymianę źródeł ciepła na wydajne i nieemisyjne,
• zapewnić spójność ulgi termomodernizacyjnej z szerszym systemem wsparcia,
• wprowadzić efektywne wsparcie dla najmniej zamożnych właścicieli budynków jednorodzinnych,
zorganizować system One-Stop-Shop, by beneficjenci mogli w jednym miejscu otrzymać kompleksową informację i obsługę w zakresie planowania i realizacji renowacji.

Modernizacja oparta na doświadczeniu

Korzystając z doświadczeń innych państw Unii Europejskiej, m.in. Francji, Włoch, Niemiec czy Irlandii, rekomendowalibyśmy działania dla budynków jednorodzinnych, obejmujące:

 • modyfikacja programu „Czyste Powietrze” https://www.knaufinsulation.pl/czyste-powietrze-termomodernizacja-z-knauf-insulation, by wspierał głębokie i kompleksowe modernizacje, w tym:
 • podwojenie maksymalnej kwoty dotacji dostępnych w ramach programu,
 • rewizja jednostkowych limitów kosztowych ocieplania przegród, by uwzględniały wyższe koszty głębokiej modernizacji,
 • dalsza indeksacja wskaźników kosztowych w przyszłości,
 • zniesienie limitu dochodów uprawniających do ubiegania się o wsparcie z „Czystego Powietrza”,
 • zróżnicowanie dotacji do ocieplania przegród, w zależności od skali osiąganych oszczędności,
 • wycofanie wsparcia dla paliw kopalnych,
 • powiązanie wysokości ulgi termomodernizacyjnej z efektami energetycznymi inwestycji,
 • integracja STOP SMOG z „Czystym Powietrzem”
 • wprowadzenie systemu klas energetycznych,
 • stworzenie ogólnopolskiej sieci punktów doradczych w zakresie efektywności energetycznej (One-Stop-Shop).

Kompleksowo, czyli skutecznie

Kompleksowe podejście do reformy systemu wsparcia termomodernizacji budynków w Polsce umożliwi osiągnięcie celów wynikających z przepisów unijnych oraz Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków. Jednocześnie wzmocni także bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Pamiętajmy, że modernizację budynku przeprowadza się raz na kilkadziesiąt lat. Warto więc pamiętać, że decyzje podejmowane dziś będą miały wpływ na stan zasobów naturalnych w przyszłości, na zasobność portfeli oraz zdrowie następnych pokoleń. Dążymy do zeroemisyjności!
FOR A BETTER WORLD – to hasło naszej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju.

5/5 - (9 votes)
Mirosław Faluta

Autor tekstu:

Mirosław Faluta
Z branżą budowlaną związany od ponad 25 lat. Jest Country Managerem Poland&Baltics w Knauf Insulation. Z wykształcenia inżynier budowlany, specjalizacja budownictwo wodne.
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta