Termomodernizacja – korzyści dla twojego portfela, korzyści dla środowiska

Czego się dowiesz z artykułu?:

  • Jaka jest najtańsza energia?
  • Jak izolować budynek zgodnie z normami?
  • Czy korzyści z termomodernizacji są warte zachodu?

Dlaczego warto modernizować domy jednorodzinne? Bo to się opłaca! Opłaca się z punktu widzenia właściciela domu, który ponosi niemałe koszty ogrzewania czy chłodzenia pomieszczeń. Opłaca się to robić także dla środowiska, bowiem im lepiej izolowany dom, tym mniej energii na ogrzewanie zużywa.

Termomodernizacja to oczywiście kosztowna inwestycja, ale przyprowadzona rozsądnie , materiałami wysokiej jakości i przy wykorzystaniu dotacji czy premii termomodernizacyjnych, może się zwrócić szybciej niż przypuszczamy. A komfort termiczny będziemy mieli „od ręki”.

Termomodernizacja, czyli?

Jakie działania są uznawane za przedsięwzięcia termomodernizacyjne, precyzyjnie definiuje Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zgodnie z nią za przedsięwzięcia termomodernizacyjne to ulepszenie i remonty mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej. Im bardziej zmniejszymy zapotrzebowanie, tym lepiej dla naszego portfela i tym lepiej dla środowiska!

Podsumowując, w wyniku termomodernizacji powinna zdecydowanie poprawić się efektywność energetyczna budynku.

Oszczędzanie energii zapewnia najbardziej bezpośredni i skuteczny sposób spowolnienia globalnego ocieplenia.

Najtańsza energia? Ta zaoszczędzona

W działaniach termomodernizacyjnych najlepiej stosować zasadę zwaną Trias Energetica, czyli: po pierwsze – unikanie strat energii, po drugie – wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, po trzecie – efektywne pozyskiwanie energii z paliw kopalnych.

Według Trias Energetica pierwszym etapem zawsze powinno być ograniczenie strat energii, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu termicznego mieszkańców. I tu najistotniejsza jest izolacja wysokiej jakości dachu i ścian budynku. Modernizacja przeprowadzona wełną mineralną Knauf Insulation przyniesie rezultaty odczuwalne już w pierwszym sezonie grzewczym po remoncie. Będzie to zysk z oszczędności.

Dopiero po obniżeniu zapotrzebowania budynku na energię, do jego pokrycia należy inwestować w instalację przede wszystkim odnawialnych źródeł energii (OZE), jak kolektory słoneczne, pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne. Jeżeli nie ograniczymy strat energii, a zainwestujemy w OZE, efekt będzie mierny.

Ostatnim krokiem jest ograniczenie korzystania z paliw kopalnych do minimum i tylko wtedy, gdy OZE są niewystarczające.

Ocieplanie zgodne z normami

Zatem bez dobrze zaizolowanych przegród, czyli dachu i ścian, nie będzie poprawy termoizolacyjności domu.

Jaką izolacyjność cieplną powinny mieć dach i ściany, określają nowe Warunki Techniczne obowiązujące od początku 2021 roku. Minimalne wymagania izolacyjności cieplnej podawane są jako współczynnik przenikana ciepła U.
Dla ścian zewnętrznych współczynnik U ≤ 0,20 W/(m²K), dla dachów U ≤ 0,15 W/(m²K), dla podłóg U ≤ 0,30 W/(m²K).

Według tych norm dachy nad pomieszczeniami ogrzewanymi, w których temperatura jest minimum 16°C powinny mieć U maksymalnie 0,15 W/(m²K). Nad nieogrzewanymi, czyli tam, gdzie temperatura waha się między 8 a 16°C, U może wynosić nie więcej niż 0,30 W/(m²K).

Jak wykonać termomodernizację taniej?

Skorzystaj z programu Czyste Powietrze lub z Premii Termomodernizacyjnej – dowiedz się więcej . To programy rządowe, które wspomagają przedsięwzięcia termoizolacyjne w domach jednorodzinnych (choć nie tylko w jednorodzinnych).

Program Czyste Powietrze to możliwość otrzymania dotacji na remont domu, a dokładnie na te działania, w wyniku których poprawi się jakość powietrza, zmniejszy się smog. Więcej tu.

Z kolei Premia Termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa osobom, które realizują przedsięwzięcie termomodernizacyjne na kredyt. Premia stanowi spłatę części tego kredytu, dlatego osoby remontujące budynek wyłącznie z własnych środków, bez kredytu, z Premii nie mogą skorzystać. Więcej znajdziesz tu.

Korzyści z termomodernizacji dla właściciela budynku:

  • obniżenie kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
  • podwyższenie komfortu cieplnego w domu.
  • poprawa parametrów akustycznych i wzrost ochrony przeciwpożarowej
  • wygodne korzystanie z bezobsługowych źródeł ciepła, jak kotły gazowe czy panele fotowoltaiczne.
  • podwyższenie wartości nieruchomości.
  • poprawa stanu technicznego budynku.
5/5 - (7 votes)
powiązane artykuły i FILMY
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta
Okiem Eksperta